Gå til sidens hovedinnhold

Gamle fordommer

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Våren 2020 bestemte et flertall på Stortinget, inklusive Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, at utdanningenes relevans for arbeidslivet skulle premieres i finansieringa av universitetene.

Fire dager før Stortingsvalget i 2021 satte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim endelig ned et utvalg. Det skal se om dagens finansiering er godt nok tilpasset ønsket om flere fleksible utdanningstilbud.

I tillegg skal utvalget vurdere hvordan finansieringen kan bidra til mer arbeidslivsrelevans i utdanningstilbudene og sysselsetting etter studier.

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen fikk ikke plass i dette viktige utvalget. UiT fikk representere de såkalte forskningsintensive breddeuniversitetene - tidligere rektor, og leder i Universitets- og høgskolerådet, Anne Husebekk sitter i utvalget.

Det mener miljøene i Oslo og Bergen ikke er godt nok.

Nå ber de to universitetene den påtroppende regjeringen om å løse opp utvalget og innsette medlemmer fra Oslo og Bergen.

Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen, sa til Khrono at hun ville ha et nytt utvalg fordi dagens utvalg ikke representerer de forskningsintensive breddeuniversitetene på en god måte.

Dette får rektor ved UiT Dag Rune Olsen til å reagere kraftig. Og med rette. Hele utspillet impliserer at UiT ikke er regnet med i det gode selskapet av de ekte breddeuniversitetene.

Ingenting kunne vært lengre fra sannheten.

UiT har omfattende forskningsportefølje, med store nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer innenfor grunnforskning. I tillegg har UiT flere desentraliserte campus og har under Husebekks ledelse kommet langt med å utvikle universitetsutdanninger i hele Troms og Finnmark.

Dette vil gi en uvurderlig og unik kombinert kompetanse som vil oppfylle utvalgets mandat.

Tromsørektoren Olsen mener at miljøene i Oslo og Bergen diskrediterer utvalget med sitt utspill. Han mener at utspillet illustrerer manglende kunnskap om UiTs portefølje og posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Vi støtter rektor Dag Rune Olsen i hans kritikk av Universitetene i Oslo og Bergen.

Utspillet fra to av Norges største universiteter lukter av gamle, velkjente fordommer fra 70-tallet. Det bør forbigås i stillhet av vår påtroppende regjering.

Kommentarer til denne saken