I en kommentar her på Nordnorsk debatt, har ikke sjefredaktør Helge Nitteberg mye godt å si om fyrverkeri. Norsk fyrverkeriforening kan ikke la dette stå uimotsagt.

Les også

Det finnes ikke én god grunn til at vi skal fortsette med denne galskapen

Nordmenn bruker fyrverkeri når vi skal feire litt ekstra. Fyrverkeri på nyttårsaften er en feiring av håp og glede for det nye året. På landsbasis feirer 1,8 millioner nordmenn med eget fyrverkeri. Fra forbrukerundersøkelser vet vi at privat fyrverkeri er en viktig del av barnefamilienes nyttårsfeiring. Hele 2/3 av alle barnefamilier kjøper inn fyrverkeri.

Blant familiene som ikke kjøper fyrverkeri svarer halvparten at de ikke gjør det fordi en annen familie har dette ansvaret. Hele 9 av 10 nordmenn opplyser at de er ute på nyttårsaften for å se på fyrverkeriet og ønske hverandre godt nyttår. Det er vel bare 17. mai som samler flere nordmenn rundt en hendelse.

Nitteberg mener fyrverkeri er farlig. Ansvarlig bruk av fyrverkeri er ikke farlig, men uvettig bruk er. Norsk fyrverkeriforening har en nullvisjon når det kommer til person- og materielle skader. Sammenligner man perioden 2004-2008 med 2014-2018, er antall personskader blitt redusert med to tredeler. De materielle skadene er nesten halvert.

I Norge behandler primærhelsetjenesten i underkant av 500 000 skader hvert år. Av dette står fyrverkeri for ca. 50. For øyeskader, som har fått stor oppmerksomhet i media, er det rundt 24 000 per år. I 2020/21 var det 10 som kom fra fyrverkeri. Ja, det er faktisk færre øyeskader på nyttårsaften enn på en «vanlig lørdag». Dette er likevel ikke godt nok. For å klare nullvisjon for personskader er beskyttelsesbriller avgjørende. Norsk fyrverkeriforening ønsker derfor et påbud om bruk av beskyttelsesbriller.

Nitteberg trekker frem felles fyrverkeriet i Tromsø som en fin tradisjon, men vil forby privat bruk. Nitteberg glemmer en viktig ting. Folk flest i Nord-Norge bor ikke i Tromsø. Landsdelen er langstrakt, og folk bor blant annet i små bygder, innerst i fjordarmer og rundt om på mange øyer. Et forbud mot privat fyrverkeri vil ramme alle de som har glede av fyrverkeri på nyttårsaften og bruker dette ansvarlig.

Samtidig er det mange barnefamilier som verken kan eller vil dra inn til et bysentrum midt på natten. Derfor er Norsk fyrverkeriforening imot et forbud. Vi ønsker heller et strengere regelverk.

Nitteberg trekker også frem at smellene fra fyrverkeri kan være skremmende. Det er forståelig. Krigen i Ukraina påvirker oss alle. Russlands grusomheter rokker ved de grunnleggende demokratiske prinsippene vi står for. Norsk fyrverkeriforening har full forståelse for at fyrverkeri kan skape utfordringer visse steder i Norge, og oppfordrer lokale politikere til å gå i dialog med de berørte for å skape en fin nyttårsfeiring.

Det er kommunen som har ansvar for å regulere fyrverkeri og vi har tillit til at hver enkelt kommune håndterer dette på en god måte. Vi ønsker også at politiet slår hardere ned på uvettig bruk.

Uvettig adferd med fyrverkeri må vi til livs, men forbud mot privat fyrverkeri er ikke veien å gå. Fyrverkeri er en viktig og stolt tradisjon som skaper fellesskap og hyggelige opplevelser sammen. Drømmen for mange barn er få å være våken til midnatt for å se fyrverkeriet.