Gå til sidens hovedinnhold

Fylkestinget undergraver hensikten med havbruksfondet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fylkestinget for Troms og Finnmark sitt møte 16/6 -2021, vedtok 64% av politikerne å overføre mellom 20 og 30 millioner kroner av innbetalte skattepenger tilbake til oppdrettsnæringa. Dette er å undergrave intensjonene med havbruksfondet.

Vi har hatt en større debatt om skattlegging av oppdrettsnæring. Grunnrenta som kommer av at de bruker våre fjorder og havområde, slapp næringa å betale til fellesskapet. Oppdrettsnæringa vant fram med en beskjeden beskatning for at de bruker fellesskapets verdier som våre fjorder og havområder. Det følger en god del av ulemper ved at de beslaglegger arealer og forurenser fjordene, truer villfisken og med de følgene det har for kystbefolkninga.

Det var og et nederlag for kommunene at staten overtok størsteparten av fondet. Kommunene og fylkene burde kreve tilbake gammel fordeling av Havbruksfondet. Mesteparten av verdiskapninga burde sikres i lokalsamfunnene som tar belastninga med næringa. Men med Fylkestingets vedtak, må en bare si seg fornøyd med at staten tar den største andelen. For den generelle skatten bør komme storsamfunnet til gode, ikke næringa.

Havbruksfondet ble vedtatt i Stortinget i 2015 for at oppdrettsnæringa skulle gi noe tilbake til fellesskapet via kommunene og fylket. Dette er skattepenger. Skattepenger er uten bindinger og skal kunne brukes til fellesskapets beste og være en kompensasjon for de ulempene fellesskapet har.

Selskapene som går til børsen, får beholde merverdien og grunnrenta. Fylkestinget har nå påtatt seg å overta ansvaret for de forpliktelser næringa har. Med vedtaket i sak 61/21 har Troms og Finnmark fylkesting undergravd kravet om at næringa skal betale for å nyttiggjøre seg av fellesskapets ressurser. Her i vedtaket tilbakefører skattepengene til næringa. 10 % til utdanning er litt av det næringa trenger for å få sine fagarbeidere. 20% til vegene er litt av det næringa trenger for å føre frem oppdrettsfisken til markedet. Likevel er det alvorligste at 70% av fondet skal gå til å gjøre oppdrettsnæringa bærekraftig. Det er en provokasjon. Det er ikke fylkeskommunens sin oppgave å gjøre havbruksnæringa bærekraftig. Det er det næringa sjøl som har ansvar for. Derfor er denne bruken av Havbruksfondet nå blitt til en subsidiering av næringa.

Fylkestinget sitt vedtak innebærer å støtte allerede pengesterke aktører med å løse et ansvarsområde de har, og som de har økonomi sjøl til å løse. Det er provoserende mot kystbefolkninga som i all tid har brukt disse fjordene til fiske og rekreasjon. Innstillinga kom fra partiene SP, AP og SV, og de fikk støtte fra KrF og V tross Rødt sin advarsel.

Kommentarer til denne saken