Fylkesrådet (AP, SV og SP) i Troms og Finnmark sier nei til salg av Åsgårdeiendommen til takst til Tromsø kommune. De vil ha maksimal markedspris! Dette er virkelig et alarmerende boligpolitisk signal fra tre parti som alle hevder de går inn for sosial boligbygging. Ikke minst har vi sett det fra fylkestingsrepresentanter fra disse partiene nå i innledninga av stortingsvalgkampen.

Etter at UNN gjorde kjent sist høst at de ønsket å selge den nylig regulerte delen av Åsgårdeiendommen, ble det blant annet fra Rødts kommunestyregruppe i Tromsø satt søkelys på, og tatt initiativ til at Tromsø kommune burde komme i forhandlinger med UNN om overtakelse av eiendommen til takst.

Delen av Åsgårdeiendommen som ligger på oversiden av Åsgårdvegen, er ca 107 mål, og ble regulert til boligformål for et par år siden. Det er allerede 124 boliger der, og det er tillatt bygd 455 nye, tilsammen ca 580 boenheter. UNN eier 85% og Troms og Finnmark fylkeskommune, TFFK 15% av eiendommen. Takst på eiendommen er 453 millioner kr.

På nyåret i 2021 ble styret i UNN og Tromsø kommune enige om at kommunen kan overta eiendommen til takst, altså 453 mill kr. 15%, dvs ca 68 millioner kr av dette ville tilfalt TFFK. Fylkesrådet ber nå fylkestinget i sitt møte 14.-19.juni å gå mot avtalen mellom UNN og Tromsø kommune. Dersom TFFK kan blokkere salg til Tromsø kommune er saka enda mer alvorlig.

Fylkesrådet skriver blant annet i saksframlegget (sak44/21): «TFFK har ikke hastverk med å selge eiendommen, og deler ikke UNN sitt syn om direktesalg til Tromsø kommune. TFFK ønsker å legge eiendommen ut på det åpne markedet for å sikre likebehandling ved av salg av eiendommer i fylkeskommunen, og at man kan få mest mulig igjen for salget.»

Rødt tar sterk avtand fra fylkesrådets forslag, og vil naturligvis fremme forslag i fylkestinget om at fylkeskommunen skal slutte seg til enigheta mellom UNN og Tromsø kommune. Fylkeskommunen er ikke bare en administrasjon, det er også en politisk styrt organisasjon med et fylkesråd. Ikke minst når fylkesrådet består av AP, SV og SP burde man forvente at de har et boligpolitisk syn som er noe annet enn å hente maksimalt ut av boligmarkedet i Tromsø, enn å opptre som en hvilken som helst bolighai.

Det er flere fylkestingsrepresentanter fra Tromsø i fylkestinget. Hva har de tenkt å foreta seg?