Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesnes og SV lurer seg selv med røverhistorier om Senja

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Like før valget har stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra SV funnet tiden inne til å rette et frontalangrep på en kystkommune i eget valgdistrikt. Han angriper kommunen fordi et bredt flertall har valgt å satse på viktig kommunal infrastruktur som kai og vanntilførsel. Angrepene er også fullstendig uberettiget. De 270 millioner kronene som Senja har investert etter selvkostprinsippet i infrastruktur som kai og vanntilførsel kommer naturligvis hele kommunen til gode, og ikke bare SalMar som Fylkesnes prøver å gi inntrykk av. Det er dessuten en fullstendig sammenblanding av hummer og kanari når han finner investering i industriell infrastruktur ulogisk av et selskap fordi dets største eier har uttalt seg kritisk om formueskatt.

I et eget innlegg har jeg som ordfører i Senja kommune sammen med SalMar redegjort nærmere for bruken av disse pengene. Det er investeringer i infrastruktur som kommer hele kommunen til gode. Det har gjort det mulig å opparbeide et førsteklasses industriområde med kai og hvor SalMar kun benytter seg av en avgrenset del av arealet. SalMar har selv betalt sin del av infrastrukturen, og vil fremover betale avgifter for kaileie og vanntilførsel. Men like viktig er det at kommunen på denne måten får etablert en effektiv og fremtidsrettet infrastruktur som gjør det attraktivt for enda flere bedrifter å etablere seg eller ekspandere i kommunen. Det er i virkeligheten den økonomiske og industrielle fremtiden til Senja og denne delen av Troms Fylkesnes og SV bruker valgkampen til å angripe. Han burde kanskje vært mer opptatt av sine egne gjerninger på Løvebakken enn å blande seg inn i det lokale selvstyre i Senja. Et bredt flertall har gitt sin tilslutning til de investeringene som er gjort.

Jeg har som ordfører ikke noe problem med å erkjenne at kommunen gjerne skulle hatt økonomi til å satse enda mer på barn og ungdom, på skolebygging og andre tiltak. Men Senja er en offensiv kommune som vil satse på alt dette. Med den industrifiendtlige politikken SV og Fylkesnes forfekter vil imidlertid både foreldre og barn og unge flytte ut av kommunen – det blir enda mer sentralisering. Det er lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser i privat sektor som først og fremst vil skape fremtiden i vår region, ikke demotiverende angrep fra Løvebakken.

Landsdelens viktigste konkurransefortrinn er vår lange kyststripe og klimatiske forhold som er ideelle for sjømatproduksjon. Den blå åker har til alle tider vært livsgrunnlaget langs kysten av Nord-Norge. Det er en gjennomtenkt regional strategi for verdiskapning og arbeidsplasser som har ført til at et bredt flertall i Senja kommunestyre har valgt å investere for fremtiden – i en infrastruktur som bl.a. gjør det mulig å etablere verdens mest avanserte anlegg for slakting og bearbeiding av laks i vår kommune. En infrastruktur som altså muliggjør etablering av enda mer virksomhet og flere arbeidsplasser på kysten vår. Jeg ville trodd at et parti som SV – som i ord snakker mye om distriktene – ville være opptatt av det.

Fylkesnes bruker uttrykk som «luftslott» og «rundlurt» for virkelig å idiotforklare oss som tilhører flertallet i Senja kommunestyre. Han har åpenbart ikke gjort hjemmeleksa si. Jeg har som ordfører aldri sagt at SalMar har «lovet» 350 til 400 nye arbeidsplasser fra første dag, men at dette er en ambisjon over tid. Det er trist at Fylkesnes «rakker ned» på Senja kommune og en bedrift som hittil har investert over tre milliarder kroner i kommunen, og som kommer med 110 nye arbeidsplasser i løpet av de nærmeste ukene. En Troms-representant på Stortinget burde heller bruke valgkampen til å framsnakke sitt valgdistrikt. Men i stedet har han altså klart å få store deler av mediene både regionalt og nasjonalt til å spre en røverhistorie om at kommunen er blitt rundlurt. Det er nok først og fremst Fylkesnes som her prøver å lure det norske folk om hvor ukloke velgerne i hans hjemfylke er. Det er litt av et paradoks at hans store «glansnummer» like før et viktig valg skal være å sparke løs både på en kommune i sitt eget valgdistrikt og dem han ønsker å gå i regjering med.

Kommentarer til denne saken