Fylkeskommunen skal ikke oppføre seg som en eiendomsspekulant. Det er ingen grunn å tro at de vil få bedre pris for sin flik av Åsgårdmarka på åpent marked, enn om de lar Tromsø kommune benytte seg av forkjøpsretten og kjøpe tomta til markedspris.

Fylkeskommunen eier 15 prosent av tomta. Resten eies av UNN. Men begge eier denne tomta på vegne av fellesskapet. Det er også derfor Tromsø kommune fikk forkjøpsrett til eiendommen i utgangspunktet. Slik kan eiendommen gå inn i et økonomisk kretsløp som kan være til nytte for folk flest i denne byen.

UNN har tilbudt tomta til kommunen for en reell markedspris på 453 millioner kroner og kommunen har takket ja. Planen er å bygge 455 nye boliger på tomta, for folk som ellers har problemer med å komme seg inn i boligmarkedet. Det begynner å bli en god del av dem. Det er så dyrt på det private markedet at arbeidsfolk ikke kan kjøpe mer enn 18 prosent av boligene som tilbys.

Utbygging av offentlig regulerte boliger i Åsgårdmarka er en fremsynt og viktig satsing for Tromsø. Det må også fylkeskommunen bidra til.

Vi er derfor imot salg av fylkets tomt på åpent marked til høystbydende. Denne tomta bør komme utbyggingen av en mer tilgjengelig boligsektor til nytte.

Det er ingen grunn til å tro at Troms og Finnmark Fylkeskommune vil få bedre pris for sin del av Åsgårdmarka om de selger tomta på åpent marked.

Det sier de store utbyggerne som vi har intervjuet om saken.

Nå må man endre fokus i boligbyggingen. De store utbyggerne har fått maksimere fortjeneste i mange år. Dette området må forbeholdes førstegangskjøpere og folk som av forskjellige grunner sliter med å få innpass i eiendomsmarkedet. Og de mest utsatte. Det er Åsgårdmarkas sjel.

Vi anmoder fylkestinget å ta et klokt valg når de skal møtes i morgen, og vedta salg av tomta til kommunen.

Vi har tidligere skrevet at Tromsø kan bli en foregangsby med en ny boligsektor i Åsgårdmarka. Vi mener fortsatt det er er noe også fylkespolitikerne bør applaudere og legge til rette for.