Underskriftskampanjen mot elektrifisering av Ullsfjordferga viste at folk er meget oppmerksomme på saken. Folk forstår godt at det skjer en bevisst trenering av arbeidet med Ullsfjordforbindelsen (UFB), og de er rasende. Kommentarfeltet i underskriftkampanjen viste dette til fulle. Hadde vi holdt på en uke til, kunne tallet blitt flere tusen underskrifter. Av tidshensyn valgte vi imidlertid å sende inn kampanjen, etter at de påkrevde 500 underskriftene var tegnet. Dette tok kun 48 timer.

Det var det forrige fylkesrådet som sto bak det folk nå opplever som en infrastrukturell fadese uten sidestykke i regionen. Da nåværende fylkesråd tok over, var anbudene ute og fadesen gjennomført.

Det kan se ut som om man hadde mer vilje til å ødelegge for Nordområdeveien/Ullsfjordforbindelsen (UFB), enn å få en mest mulig klimavennlig ferge. De fleste alternativ gir nemlig lavere utslipp, enn den hybridferga de foreslo og bestilte. Denne løsninga krever store stedbundne investeringer. Man gikk for sikkerhets skyld ut med et anbud hvor bare denne teknologien (el-hybrid) skulle tilbys, mens det de egentlig skulle bedt om i anbudsdokumentene er den ferga som hadde lavest utslipp. Det var nemlig målet med saken. Samtidig som man på denne måten fikk stoppet UFB, sørget det forrige fylkesrådet for at Bjørklids fergerederi, lokal leverandør av fergetjenester gjennom mange tiår, måtte legge ned! Var det ikke lokalt forankrede arbeidsplasser i distriktene Sp gikk til valg på?

Troms er et vanskelig fylke hva angår strømnett og strømleveranser. Mange små steder på kysten med varierte behov skal forsynes hver dag. Fylkesrådet bidro med sin beslutning til å legge enda større press på strømnettet i de marginale kyststrøkene. Beslutningen om å øke presset på strømnettet var helt unødvendig. Flere alternativ fremdriftsmedier ville gitt lavere utslipp: Hydrogen, syntetisk biodiesel og moderne gassturbiner. Hvorfor ikke ta et alternativ med lavere utslipp av klimagasser, uten store, stedbundne investeringer?

Nå er situasjonen en helt annen. Nå skal alle fergene i Troms elektrifiseres og mange av fergene i hele landet likeså. Dermed er det enkelt å flytte den påtenkte Ullsfjordferga til annen destinasjon i Troms. Det er derfor vi går ut med dette nå. Det er nemlig fullt mulig å flytte ferga før det gjøres fatale, stedbundne investeringer. Det vil nok koste litt penger, men det vil bli bagateller i forhold til alle de sparte investeringene. Norleds ferge over Ullsfjorden kan gå resten av tiden på syntetisk biodiesel og gi oss enda renere luft enn hybridferga.

Det billigste alternativet for fylkeskommunen, en løsning for såkalt nullutslipp, er nemlig å legge ned hele fergeforbindelsen. Ferger er svindyre, og fylkeskommunen kan spare milliarder på å erstatte dem med fastlandsforbindelse. Det forrige fylkestinget i Troms vedtok videre planlegging av Ullsfjordforbindelsen og sa nei til elektrifisering av ferga over Ullsfjorden. Nå overtar de styringen på nytt, og de vil helt sikkert makte å realisere UFB. I de tre år som er gått har nemlig denne forbindelsen styrket seg vesentlig. Nye trafikkundersøkelser viser helt andre tall for trafikk, bompengeinntekter og betydning folk og næringsliv. Finansieringen er kraftig styrket, hvilket gjør UFB enkelt å løfte over til virkeligheten.

Vi anmoder til slutt fylkesrådet om å gjennomgå argumentene for elektrifisering i det forrige fylkesråds saksfremlegg. Etter vår oppfatning er alle argumenter feil. Det står bl a at UFB vil bidra til større utslipp. Det riktige er at Nordområdeveien/Ullsfjordforbindelsen vil redusere utslippene fra biltrafikken med 65%!

Vi ser frem til dialog med fylkesrådet om flytting av ferga og stopp med elektrifiseringsprosessen i Ullsfjorden. Vi har behov for elektrisiteten til vårt eget næringsliv som er i utvikling og vekst.