Det LO konkret mener må gjøres er:

  • Signer avtalen mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Finnmarksykehuset umiddelbart, slik at boligbrakke modulen er på plass før vinteren tar til. Dette vil redde liv gjennom en raskere og mer effektiv utrykning, samt sikre tilfredsstillende arbeids og hvileforhold for mannskap og ansatte.

  • Ferdigstill landingsplassen i løpet av 2023. Transporten av pasienter mellom helikopter og sykehuset må kunne gjennomføres direkte og ikke via omlasting til sykebil. Dette vil redusere belastningen på de ansatte, redusere transport tiden for pasientene, være en kostnadsmessig besparelse og øke pasientsikkerheten betraktelig.

Menneskeliv kan i verste fall gå tapt fordi utrykningstiden er uholdbar lang. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har lenge jobbet med å få en avtale om bygging av brakkemodul med eiendomsselskapet til Finnmarksykehuset, slik at besetningen og teknisk personell kan bo på basen. Denne avtalen er fremdeles ikke på plass og med det er tiden nå trolig for knapp til å bygge ferdig før vinteren. I dag bor de på hotell i Kirkenes, noe som gir en mengde utfordringer. Hovedsakelig med tidstap og lang utrykningstid, men også utfordringer med boforhold som støy etc som Luftfartstilsynet nok vil mene noe om. Med det kan man forvente nye utfordringer med beredskapen.

De som flyr pasienter og vedlikeholder ambulansehelikopteret må snarest få mulighet til å sove i nærheten av basen. Slik får vi responstiden ned og beredskapen opp.

Ferdigstillelsen av selve landingsplassen bør snarest iverksettes. Det er veldig få plasser i dette landet hvor omlasting fra helikopter til ambulanse hadde blitt akseptert på denne måten. Altså først flytter man pasient fra helikopter til bil, så kjører man 250 meter, og laster pasient inn på akuttmottaket. Dette er en strekning i rett linje fra helikopterplass til sykehus på knappe 60 meter. Det er uhørt mye ressurser og en tidkrevende operasjon når det haster.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller finansieringsgaranti og Luftambulansen har midler tilgjengelig til forskuttering. Hva venter helseforetaket på?

Det er på tide at partene snakker sammen og at foretaket tar en positiv beslutning. Ta ansvar, det står om liv og helse.

Erik Hamremoen
, LOs spesialrådgiver for luftfart og beredskap
Thomas Grønnli Pettersen, organisasjonsarbeider LO Troms og Finnmark
Henning Bråten, leder av LO i Sør-Varanger