Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra og med 16. september.

Fagforbundet Troms ønsker å uttrykke vår fulle støtte til våre streikende fagforeningsvenner i Norsk Arbeidsmandsforbund i deres krav om lønnsutvikling, høyere ubekvemstillegg, fagbrevtillegg, faste og hele stillinger og mer.

Vekterstreiken gjelder en gruppe lavlønte som i lengre tid har krevd heving av grunnlønna, og bedriftseierne har sviktet sine forpliktelser om å føre lønna til vekterne nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vekterne jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Det er helsemessig belastende og gir mye fravær fra familie og venner.

Vi ønsker våre streikende fagforeningsvenner styrke i kampen for anstendige og bedre lønns- og arbeidsvilkår.