Sammenstøtene mellom regjeringen og samene spisser seg til.

Torsdag morgen tok en gruppe unge samer seg inn i Olje- og energidepartementet. Natt til mandag ble de båret vekk med makt av politiet.

Støres regjering har med sin håndtering skapt et PR-nederlag for seg selv. Og en situasjon der ungdommene blir martyrer for samiske rettigheter.

Bakgrunnen er at det har gått 500 dager siden høyesterett slo fast at vindturbinene i Fosen var et brudd på menneskerettighetene for reindrifta i området. Søndag ble det kjent at klimaaktivisten Greta Thunberg reiser til Oslo for å slutte seg til protestene.

Da 13 samiske kvinner tok seg inn på statsminister Gro Harlem Brundtlands kontor i februar 1981, ble det et veiskille for Arbeiderpartiets forhold til samene. Nå kan historien gjenta seg i resepsjonen hos olje og energiminister Terje Aasland.

Aasland har undervurdert sprengkraften i en sak som nå mobiliserer bredt blant samene. Regjeringen har hele veien slitt med å forklare hvordan de skal forholde seg til en høyesterettsdom som også er en pekepinn på hva som skjer når mektige økonomiske interesser fortsetter å presse på for vindkraft på land. Det er ofte reinbeitedistriktene som må vike plass.

Mange steder i Trøndelag og Nord-Norge er drømmen om sameksistens en slags skrivebordsteori. Ødeleggelse av natur og arealinngrep på bekostning av den nomadiske reindriften vil med stor sikkerhet føre til en rad med opprivende konflikter.

Protestene fra Sametinget, inkludert fra Arbeiderpartiets egen sametingsgruppe, har vært skarpe og langvarige. Men framfor å komme de samiske interessene i møte, framstår det som om regjeringen driver med en kombinasjon av somling og ren uvilje. Konfrontasjonen som nå finner sted er uunngåelig og blir trolig ikke den siste.

For dette går fra vondt til verre: Tidligere denne uka brøt også Sametinget sine konsultasjoner med Støre-regjeringen om ny opplæringslov. Også der oppgis manglende vilje til å komme de samiske interessene i møte, som årsaken.

Statsminister Jonas Gahr Støre har ikke bare fått sin egen Alta-sak i fanget i Fosen. Han har på sin vakt oppnådd et historisk høyt konfliktnivå med landets urbefolkning.

Det er dårlig nytt kort tid før Sannhets- og forsoningskommisjonen skal legge frem sitt arbeid for hvordan forholdet til de samiske og kvenske minoritetene skal repareres.

Nok en gang ser det ut til at det er mangel på lytteposter og evne til å forstå det langstrakte Norge som skaper problemer for regjeringen.

En internasjonalt orientert statsleder som Jonas Gahr Støre kan ikke leve med vedvarende konflikt med urbefolkningen i sitt eget land. Det vil bli lagt merke til og kan bli en alvorlig ripe i lakken for ham.

Statsministeren skal etter planen besøke Karasjok og Sametinget den 9.mars. Der bør han ha med seg konkrete virkemidler som kan få samvirket mellom samene og storsamfunnet tilbake på et konstruktivt spor.

Norge har ikke råd til konflikter med sitt eget urfolk som kan komme til å male samhold og tillit i stykker.

Skjalg Fjellheim er politisk redaktør i Nordlys.


(Kommentaren er oppdatert mandag 27.februar kl 0810)