Med knappe fem måneder igjen til valgdagen (11. september), er det helt åpent hvem som blir Tromsøs ordfører de neste fire årene.

De siste målingene tyder på at det kan bli uhyre jevnt mellom høyre- og venstresida. Så jevnt kan det bli at vi ikke får avgjørelsen før det nye kommunestyret samles for første gang etter valget.

Selv om de borgerlige partiene (Høyre, Frp, Venstre, KrF og Nei til bompenger i Tromsø) skulle få flertall ved valget, er ikke dét en garanti for at Høyres Anne Berit Figenschau blir Tromsøs neste ordfører.

Frps ordførerkandidat Bjørn-Gunnar Jørgensen sier nemlig til Nordlys denne uka at hans parti kan komme til å stemme blankt under ordførervoteringen. Det vil i så fall være en fordel for sittende ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og de rødgrønne.

Man kan da få en situasjon hvor Wilhelmsen får ordførerkjedet, selv om de rødgrønne (Ap, SV, Sp, MDG og Rødt) havner i mindretall – ettersom de borgerlige står enda svakere uten Frps støtte.

Jørgensen og Frps budskap er ikke til å misforstå: De vil ikke gi sin støtte til en ordfører som vil videreføre bompengeinnkrevingen. Det betyr at reversering av bompenger er viktigere enn posisjoner og politisk innflytelse.

I skrivende stund er det tilnærmet umulig å se for seg hvordan Figenschau og Høyre skal få Frp og Nei til bompenger i Tromsø med seg på laget. Frp har stilt et ultimatum og vil altså stemme blankt hvis de ikke får det som de vil, mens Høyre ikke har til hensikt å snu i bompengesaken. Det har ordførerkandidat Figenschau understreket nok en gang denne uka.

I realiteten er Frps blanke stemmer et dødsstøt for Figenschau og Høyres drøm om å overta ordførerkontoret. Selv om Senterpartiet – som dessuten er i fritt fall i Tromsø og preget av indre strid – skulle finne på å bytte side, vil det neppe være nok til å danne en styringsdyktig allianse på borgerlig side.

Det er ikke dermed sagt at det blir en lett vei til fortsatt ordførermakt for Gunnar Wilhelmsen. For det første vil han trolig være avhengig av å få Rødt med seg på laget. Men heller ikke dét er en garanti for flertall.

Vi kan fort få en situasjon hvor fem rødgrønne partier ikke er nok, og hvor Wilhelmsen blir ordfører for en «mindretallsregjering», som blir avhengig av støtte fra ett eller flere partier fra motsatt side.

Selv om bompengene er innført, med bred politisk oppslutning, er det fortsatt den enkeltsaken som kan få størst betydning for hvem som skal styre Tromsø de neste fire årene.