Johan Vasara fra Arbeiderpartiet tordner løs mot FrP i et innlegg der han også røper at han ikke har fått med seg vårt budskap eller hva saken handler om. Dersom man skreller bort de usaklige personangrepene fra innlegget, står man igjen med at Vasara tror FrP har foreslått at menneskerettighetene ikke skal gjelde alle. Dette er ikke en gang i nærheten av hva vi har sagt.

Problemet er ikke at urfolk har like rettigheter som andre, tvert om. Problemet er at urfolk har sterkere rettigheter enn andre. I Norge har vi altså ulike menneskerettigheter for ulike etniske grupper. At samer har særrettigheter er et faktum, som dessverre Vasara forsøker å avfeie som hets.

Les også

Vil Listhaug ha en rettsstat på nivå med Saudi-Arabia?

Særrettigheter til enkelte etniske grupper mener FrP er helt uholdbart og et brudd på prinsippet om at alle skal ha like muligheter og rettigheter. Budskapet vårt er altså veldig enkelt og motsatt av hva Vasara hevder; FrP vil ha like rettigheter for samer og alle andre, hverken mer eller mindre.

Vasara kommer med grove og feilaktige beskyldninger om FrPs syn på minoriteter. Hadde han fulgt med på hva som ble sagt, ville han fått med seg at vi uttrykte stor respekt for den flotte samiske kulturen og samtidig påpekte at det er et nasjonalt ansvar å ta vare på samisk kultur. FrP mener det er fullt mulig å ivareta både natur og samisk kultur uten at man har lover og konvensjoner som forskjellsbehandler etniske grupper.

Forskjellige rettigheter for forskjellige etniske grupper skaper unødig misnøye og konflikt, og vi ser også at det er ulike meninger om dette i den samiske befolkningen. FrP er opptatt at vi skal utvikle hele landet. Spesielt viktig er det nå i nord der den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør der viktig at folk fortsetter å bo og leve der.

Det er synd at Vasara ikke ønsker en saklig debatt om et viktig og vanskelig politisk felt, men heller forsøker å drepe debatten ved å stemple motstanderne med feilaktige beskyldninger.