I Russlands Oslo-ambassade har de hatt god underholdning mens saken har versert. Bøker, pressedekning og -kommentarer, og politiske reaksjoner, har vært lystig lesning. Ingen utenfor de hemmelige tjenestene og regjeringen har fulgt Regel 1 i slike saker: Man kan aldri vite om man har det fulle bildet. Tvert imot, det har skvalpet over av skråsikkerhet. Et eksempel kan belyse hva dette egentlig handler om:

I 2004 ble oberst i den russiske militære etterretningen GRU, Sergeij Skripal, tatt som mangeårig agent for den britiske hemmelige utenlandsetterretningen MI6. For dette ytterst alvorlige forholdet fikk den høyt betrodde offiseren 13 år. Så kommer nordmannen Frode Berg på besøk for å postlegge noen brev, og får 14 år. Ett år mer! Her burde alarmen momentant ha kimt: Hvorfor fikk Frode Berg ett år mer enn høyforræderen Sergeij Skripal? Fordi vi her i Norge ikke har særlig mye oppmerksomhet rettet utad i slike saker, overså vi dette. For russerne er nok det et viktig punkt i etteranalysene: Sånt ser ikke medier og politikere i Norge.

Større sammenheng

Sammenlignet med Skripal-saken og annet, var dommen i Frode Berg-saken selvsagt absurd. Hva er forklaringen? Vi bør være forsiktige, siden vi vet såpass lite. Men det er sannsynlig at russerne flyttet Frode Berg-saken over til en helt annen sammenheng enn der den hørte hjemme, og benyttet den til å søke å presse Norge og Nato. Til hvilken sammenheng vet vi ikke, og det skal vi heller ikke vite. Utvekslingen der Frode Berg inngikk sier lite, fordi den mest sannsynlig bare var toppen av et isfjell.

Men spørsmålet melder seg om Norge har fått fullt innsyn fra andre involverte land, eller delvis eller intet innsyn. Heller ikke det vil vi få svar på fordi andre land har rett til å skjule sine kort, og kreve at Norge skjuler dem i den grad vi har fått innsyn. Det eneste vi med trygghet kan si er at Frode Berg selv har opptrådt korrekt, hele veien.

Skrevne og uskrevne regler

Sergeij Skripal ble utvekslet i 2010 og flyttet til Storbritannia. Her ble han rådgiver for MI6, åpenbart i strid med hans tidligere tjenesteplikt og de skrevne og uskrevne regler som følger av den. I 2018 ble han og datteren Julia forgiftet av russiske agenter men overlevde såvidt.

Eks-sovjetiske og russiske agenter som er blitt tatt, men har holdt sine avtaler og forståelse med sin russiske oppdragsgiver gjennom rettsak og soning, enten dette er hjemme i Russland eller i andre land, nyter godt av oppdragsgivers velvilje når de slipper ut, enten det blir ved fullført soning eller ved utveksling. Men hvis de så i ettertid bryter tjenesteplikt, avtaler og forståelse, kan reaksjonen bli nådeløs. Det er ytterst viktig for det russiske regimet å synliggjøre overfor alle kategorier personell i de hemmelige tjenester hvordan sånt kan gå. Skripal var heldig som slapp fra drapsforsøket.

Bombastisk skråsikkerhet i en del kommentarer, utlegninger og reaksjoner til tross; vi burde være enige om at vi bare kjenner den åpne, ugraderte siden av Frode Berg-saken og av utvekslingen der Frode Berg inngikk. Men vi vet ikke og skal ikke vite hvilke forhold som inngår i det fulle bildet, ei heller kjenner vi alle aktørene og deres rent personlige forhold. Sånn er nå en gang dette spillet. Lik det eller ei.

Russernes konklusjoner

Ytterligere et punkt i russernes etteranalyser i Frode Berg-saken er at i Norge er det ikke bare medier og opposisjonspolitikere som synes å mangle innsikt i hvordan sånt foregår. Man sitter igjen med en ubehagelig følelse av at EOS-utvalget har et forbedringspotensiale. Her skulle det ha vært interessant med innsyn i russernes analyser! I alle fall må vi belage oss på at de nå legger sine analyser til grunn og planlegger taktikken fremover. Frode Berg-saken vil sette spor og vi vil møte den i spillet fremover, ved korsvei etter korsvei. For det vil etter hvert bli flere korsveier.