Når fiskeristatsråd Ingebrigtsen (4. d.s.) skal raljere over Senterpartiets fiskeripolitikk – lyder det ikke så lite «hult». Høyre som i alle år har ivret for fullt medlemskap i EU – fordi EØS-avtalen var for dårlig for fiskeindustrien – har et forklaringsproblem når de fortelle kystfolket om hvordan det «fyker av» dersom folk velger Senterpartiet ved årets Stortingsvalg.

Hvordan kan EØS som ribber Norge for så å si all lovgivningsmakt, legge norsk grunnlov under EU-retten i bytte for å «spise kirsebær med de store» i det ene øyeblikket være «gulle god» i neste omgang være så dårlig at den må snarest mulig vrakes til fordel for fullt EU-medlemskap? Som vi husker dro statsminister Erna Solberg til Storbritannia før britenes folkeavstemning og advarte folket der, ikke gå ut av EU, ikke vrak unionen til fordel for den løsningen som Norge har valgt, EØS!

Og her lyttet nok våre venner i Tory-partiet godt etter, fordi UK vraket ikke kun medlemskapet i EU men også EØS-avtalen! Takk og pris! Hva endte «de stakkars» britene opp med, jo en frihandelsavtale med EU som etter alle skremselspropagandister på det sterkeste advarer mot: EU vil aldri inngå noen frihandelsavtale med Norge og om de mot formodning skulle gå i den retning, ja så vil avtalen være så dårlig at det ble det rene «svelt i hjel».

Ja tenk, så «dårlig snøring» på EUs appetitt på norske fiskeressurser går det an å ha!

Vi i Senterpartiet trodde at vår statsråd – som tilhører søsterpartiet til Boris Johnsons parti Toryene - hadde lært noe av Brexit, men nei. Britenes frihandelsavtale – og som er på en fremragende måte illustrerer en løsning vi i Senterpartiet i alle år har promotert, skal ifølge statsråden være å «gamble med rundt 15.000 arbeidsplasser i nord».

Svaret er enkelt, med nye folk i styrhuset skal antall sysselsatte gå opp. Dette får vi til ved å styre råstoffet iht. leveringsplikta til fiskeindustrien i nord og ikke som Høyre foretrekker, nemlig å «la humla suse» med avfolking som resultat. Hva har skjedd i Gamvik, Loppa, Måsøy, Vardø osv? Vi her nord har ikke «glemt» råstoffmengde som trålerne skal levere til fiskebrukene - og ikke som nå til «frysehoteller» og til bl.a. Kina. Leveringsplikta som fhv. statsråd Svein Ludvigsen skuslet bort ved å gjøre den om til «tilbudsplikt» skal reverseres.

Senterpartiet tar lærdom av britene! Som dem vil vi være selvstendig state og ikke et lydrike under EU, slik Høyre drømmer om, dvs. styre bruken av våre fantastiske ressurser selv.