Ifølge NRK Nordland krever SV omkamp om ny E6 mellom Fauske og Narvik i forhandlingene om statsbudsjettet for 2023. Det høres fornuftig ut, men vi kan ikke tenke oss at omkampen skal foregå på de merkelige premissene partiets medlem i Stortingets transportkomite legger opp til.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) krever nemlig nedprioritering av veiprosjekter i andre deler av landet for å få penger til Sørfold-tunnellene.

Og det gjør Fagerås uten å nevne med et ord det store prosjektet med å flytte rullebanen i Bodø, som Fagerås og Nordland SV selv har prioritert på topp og nå fått enorme milliardbeløp til, men som den siste uken har skapt sterke reaksjoner i transportnæringen i Nord-Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre, som besøkte Bodø torsdag, var tydelig og ærlig på at regjeringen har gjort et valg. Man har prioritert flytting av flyplassen i Bodø, mens opprusting av E6 ikke nådde opp. Den sterke tverrpolitiske og lokale støtten til rullebaneflyttingen, blant annet fra Fagerås og Nordland SV, er blant argumentene som har veid tungt.

At dette er et valg som nå får store konsekvenser, og rammer andre samferdselsprosjekter i Nord-Norge, er forutsigbart og burde ikke overraske noen. Men Fagerås tar det ikke inn over seg. Tvert imot skal hun ha i pose og sekk, derfor går hun løs på viktige satsinger i andre deler av landet.

Hun bør utfordre prioriteringene i sin egen bakgård før hun forlanger at resten av Norge skal vike når hun selv har valgt å bruke de store pengene på å flytte en flyplass noen hundre meter, og latt alt annet fare.

Det er verdt å minne Fagerås om at årets statsbudsjett har en sterkere regional ubalanse i investeringer innen samferdsel enn noensinne. I Troms og Finnmark, som utgjør langt over halve Nord-Norge i areal, og halvparten av innbyggerne, blir det ikke satt i gang et eneste større, nytt samferdselstiltak til neste år.

Hennes utspill gir nok mange en vond smak i munnen. Vi har vanskelig for å se at det blir godt mottatt av SVs tillitsvalgte i deler av landsdelen med et særs magert utbytte i årets budsjett. Det beste er om Fagerås nå forklarer sine egne prioriteringer og slutter å tåkelegge dem. Statskassen er tross alt ikke et bunnløst sluk, slik SV later til å tro.