1 av 3 elever fullfører ikke videregående, og vi kan anerkjenne at i følge forskningsstiftelsen Fafo sin rapport om fraværsgrensa, har faktisk fraværet generelt gått ned etter at grensa ble innført. Men la oss holde to tanker i hodet samtidig, for det vi og vet; er at fraværsgrensa gjør at elever går syke på skolen, det er flere som stryker i fag, flere dropper ut av skolen og på slutten av dagen så rammer fraværsgrensa de mest sårbare elevene. Har det seg sånn at man kun bryr seg om tall og statistikk, vil ikke dette ha en så stor påvirkning. Fravær = nede, hva er problemet?

Problemet er at vi har en skole i dag som ikke prioriterer elevene. For realiteten i dag er at i stedet for å ha fokus på læring og utvikling er det testing, pugging og måling som styrer. Det å gjøre skolen bedre for de som har det som sin daglige arena, vil og minske fravær. Det burde være appellerende, lærerikt og hensiktsmessig å dra på skolen. Vi vet at det fins flere måter å gjøre skolen bedre på, som ikke involverer fraværsgrensen.

Tre gode forslag for å gjøre skolen bedre, uten at det går på bekostning av elevene:

  1. Fjerne eksamen for godt! Det er urimelig at din viktigste karakter etter tretten år skolegang skal stå og falle på en enkelt dag i en svett gymsal. Det er en utdatert vurderingsmåte, som er urettferdig og meningsløs.
  2. Fjerne lekser! Ser vi på forskning gjort rundt lekser, ser vi at lekser har liten eller null effekt på de fleste. Lekser er på sitt verste helt ødeleggende for de elevene som allerede sliter med motivasjon. Skole burde skje på skolen, ikke på fritden.
  3. Mer praksis! Det har seg ikke sånn at teoretisk kunnskap er mer verdifull en praktisk kunnskap. Og jeg tror alle elever kan kjenne det på kroppen hvordan teoretisk kunnskap rulere på skolen, og at praktisk undervisning får mindre og mindre plass. Vi burde ha mer praksis, hvertfall på yrkeslinjer!

Nicolai Østeby fra Unge Høyre skriver om hvordan klasserommet hans er tomt, og at ingen møter opp til undervisning. Det kan faktisk ha seg sånn at erfaringene Østeby sitter med, ikke nødvendigvis er universal. For selv om det er én klasse, en plass i Norge, med 30 elever der av 23 elever er borte, så er det ikke sånn overalt. Norge er faktisk større enn klasserommet ditt i Agder. På vår skole er vi ofte i flertall, både avgangselever og 1- og 2.klassinger. De få som er borte er grunnet sykdom, lege eller andre legitime årsaker. Det er viktig å vise tillit til elevene, og det gjør man ikke ved å innføre rigide grenser og regler. Har man feber, spysyka eller føler seg dårlig burde man få ta en dag hjemme uten at det risikerer hele ståkarakteren i gym.

Fraværsgrensa og eksamen forsvant under pandemien, men det gjorde faktisk ikke elevene. Så la oss droppe debatten om fraværsgrensa til neste sommer, og la oss heller fokusere på å gjøre skolen bedre for elevene!