Uansett politisk farge så har det i Norge lenge vært en politisk målsetting å få overført transport fra vei til bane. Og det har til dels skjedd. Eksemplet som med god grunn stadig trekkes fram er den imponerende veksten i godstogtrafikken mellom Narvik og Oslo via Sverige. På et drøyt døgn fraktes her enorme godsmengder i to lange godstog hver vei hver dag. Og dette har pågått i bare 27 år. Man kan bare tenke seg hvordan det ville vært dersom all denne trafikken skulle gått på veiene.

Kommentator Tone Angell Jensen i Nordlys minner oss i Nordlys 19. november på at nå er vi i gang igjen med den livsfarlige trailertrafikken på nordnorske vinterveier. Det er ille nok nord og vest for Narvik, men det ville ha vært mye verre sør for Narvik uten godstogtrafikken.

Men vi som bor nord for Fauske er ikke alltid klar over at en overføring av godstrafikk fra vei til bane også skjer langs den gamle Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø. I 2020 har det økt fra tidligere to til nå tre daglige godstog hver vei på denne strekningen, hvorav ett av disse godstogene er ferskvaretog etter modell av nettopp godstogene som går fra Narvik til Oslo via Sverige. Mengden gods på Nordlandsbanen har nemlig økt mye mer enn prognosene skulle tilsi. Og her er det næringslivet som leder an, ikke myndighetene.

Den store matgrossisten ASKO har nå overført sin transport fra Trondheim til Bodø fra vei til tog i et samarbeid med CargoNet, Meyership og Nova Sea. Dette har gitt området 13.000 færre trailere på veiene og en reduksjon på ca 6000 tonn CO2 i året. Dette er desto mer imponerende siden Nordlandsbanen går på gamle skinner og med annen gammel infrastruktur, mens E6 i det samme området stadig rustes opp med nye veitraseer på deler av strekningen. Her er det altså næringslivet som leder an i å tenke effektivitet, miljø og trafikksikkerhet, mens myndighetene fortsatt prioriterer vei framfor bane.

Denne utviklingen gir oss god grunn til å arbeide videre for Nord-Norgebanen, dvs jernbane nordover fra Fauske og Narvik til Harstad og Tromsø og senere helt til Kirkenes. Godstrafikken vil øke dersom vi ønsker utvikling og ikke avvikling av Nord-Norge. I Stortinget i mai i år var alle partiene i ord positive til Nord-Norgebanen. Til våren må Stortinget komme med noe mer konkret. Troms og Finnmark fylkeskommune har tatt et positivt steg i å opprette Arktisk Jernbaneforum. Landets eneste jernbaneløse område må også få en moderne transportløsning.