Gå til sidens hovedinnhold

Fra straff til behandling

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rus og psykiatri har ikke en høy status i samfunnet vårt, og er derfor viktig å nevne nå, hvor det skal være valg og velges folk til å styre landet videre. Denne del av helse tjenesten, nevnes alt for sjeldent. Det er det ulike grunner til.

Det har vært en aktiv nedbygging av tilbudet for de som har behov, og den nedleggelsen og avvikling har blitt gjort uten de store protestene eller diskusjoner. Man kan stille seg undrende til hva som er årsaken til det. Men stigmatisering er nok en av grunnene. Skam en annen og det viktigste: total mangel på forståelse for faget og menneskene det handler om.

Foranledningen er helt sikkert sammensatt. Men når man ser på nyhetene, så blir Rus og psykiatrisjeldent nevnt. Det er akseptert at denne gruppen menneske, med sammensatte og kompliserte liv dør 20 år tidligere enn andre. De dør ofte av kroppslige sykdommer som ikke blir behandlet. Hvorfor skal jeg få behandling hos legen, når en rusmisbruker eller en psykisk syk person blir nektet. Og vi har akkurat samme sykdom!

Forskningen viser at årsaks sammenhengene er mangel på riktig kunnskap i tjenestene. Det blir ansatt ufaglærte som ikke innehar den viktige kvalitative kompetansen og kan bruke fagtermene. Hvorfor er dette viktig? Jo fordi vi her snakker om enkeltmennesker med en diagnose, som skal ivaretas og sikres for overgrep og feilbehandling. Et styrket rettsvern er påkrevd.

Opptrappingsplanen på rusfeltet 2016–2020 skulle gi økt kapasitet og kompetanse både på forebygging, behandling og oppfølging. Men midlene ble ikke øremerket, og gjør derfor at midlene brukes til andre behov. I en kommune med dårlig økonomi, kan man forstå det og da er det lurt å gjøre de største kuttene i en sektor som er besatt av folk som ikke forstår, vet eller kan si ifra.

Det er derfor ingen protesterer på det, fordi denne gruppe mennesker ikke har ressurser til å klage eller rope høyt.

Etter at de øremerkede midlene, til oppbyggingen av psykiatri ble fjernet i 2010, startet nedbyggingen og kuttene til denne gruppen med store sammensatte behov. Dette gikk fort! Det ble en salderingspost og lavterskel tilbudene forsvant i stillhet.

I 2020 hadde vi det høyeste tallet på overdoser, på 20 år, og det rammer mange familier. I forhold til rusreformen har det vært mange diskusjoner og følelser der argumentene har vært mange. Det er store stemmer for og det er store stemmer mot.

Frem til nå har vi ikke klart å forhindre rus, gjennom straff. Vi har heller bidratt til utenfor skap og hindre mennesker i å kunne leve et verdig liv. Med straff og forfølgelse har vi påført mennesker ytterligere problemer, og ikke hjelp. Hvorfor gjør vi slik stor urett mot en stor gruppe mennesker i vårt samfunn?

Rus lidelser er en diagnose som utløser rettigheter, og de må møtes med hjelp, ikke straff!

Rus lidelser skal ikke behandles av ufaglærte!

Mennesker med rus lidelser må ha tett oppfølging av fagfolk med riktig kunnskap og fagtermer, slik at de er sikret et styrket ettervern!

Skjervøy SV v/Liv-Karin S. Einarsen

Kommentarer til denne saken