Etter lokalvalget i 2019 kom Ap, SV, Sp og MDG med en plan for hva de ville gjøre med byen. I «Tromsøerklæringa» lovde Arbeiderpartiet sammen med resten av posisjonen at de skulle etablere frilufts- og aktivitetsparker i flere bydeler.

For Krokens del ble dette politisk fulgt opp av kultur-, idretts- og friluftsutvalgets vedtak (11.3.20), der det blant annet gikk frem at Charlottenlund skulle være referanseanlegg i denne planen. Nå fremstår det klart at det Arbeiderpartiet i stedet går inn for er en oppgradering av skolegården mellom barne- og ungdomsskolen i Kroken. Dette er IKKE en fullgod frilufts- og aktivitetspark etter mønster av Charlottenlund.

Venstre går inn for at Kroken aktivitetspark plasseres i området ved alpinparken.

Dette området har også vært ønsket av Kroken bydelsråd. (Nordlys 22.8.22). Både hensynet til folkehelsen og utvikling i Kroken taler for denne plasseringen.

Ap har lyttet til skolebarn når de har valgt å plassere «Krokens Charlottenlund» i skolegården deres. Det er ikke overraskende at ungene i Kroken ønsker en flott skolegård. Venstre vil også ha en gjennomgang og opprusting av skolegårder. Men i et folkehelseperspektiv mener vi en aktivitetspark som er plassert åpent og tilgjengelig for ALLE hele dagen, er bedre enn en oppgradert skolegård. Det vil også gi en helsemessig gevinst for skoleelevene å gå opp til parken når den skal benyttes i skoletiden. I «Tromsøerklæringa» si var Ap tilsynelatende opptatt av folkehelseperspektivet i arbeidet med aktivitetsparker:

«Det er særdeles god bruk av knappe kommunale midler å drive folkehelsearbeid med å gjøre det ‘tilgjengelig, tilrettelagt og tiltrekkende’ nært der folk bor.»

Hvorfor mener de da at skoleelever skal ha siste ord i en slik lokaliseringssak? For ordens skyld: Det er selvfølgelig svært viktig at skoleelever også blir hørt. Men denne saken angår også alle andre som bor i Kroken. En stor del av dem er ikke elever på grunnskolene her.

En plassering av aktivitetsparken i området ved alpinparken støtter bedre opp om utvikling i Kroken.

De senere årene har de som driver alpinparken gjort et formidabelt arbeid, slik at Tromsø nå har et flott og attraktivt alpinanlegg i Kroken. I dette området planlegges det nå en betydelig utvidelse av aktivitetstilbud, blant annet med helårsdrift, sykkelpark, klatrepark og ny kafé- og restaurantdel.

En aktivitetspark nær dette anlegget vil gjøre hele området mer attraktivt, og det vil virke inspirerende og støttende for alle som ønsker å utvikle Kroken. Det er en kjent sak at det ikke har vært satset de store kommunale pengene på oppgradering av denne bydelen. Med en helhetlig planlegging av aktivitetsparken sammen med et utvidet tilbud i alpinanlegget, ville Kroken fått et skikkelig løft, til glede for ALLE.

Prosessen har vært skjult og udemokratisk.

Jeg reagerer på at prosessen rundt lokalisering av Kroken aktivitetspark har vært unndratt politisk behandling. Dette til tross for at kultur-, idretts- og friluftsutvalget den 11.3.20 også vedtok at: «Saken forelegges igjen når det kan vises til kostnader.» Hverken politikerne i utvalget eller kommunestyret har besluttet hvor Kroken aktivitetspark skal ligge. Tone Myklevoll (Ap) har imidlertid uttalt at lokaliseringen er politisk vedtatt, uten at hun har kunnet vise til når og av hvem. Det er alvorlig, og kan svekke tilliten til politikerne.

Etter min mening er spørsmålet om plasseringen av Kroken aktivitetspark så viktig at det selvsagt burde vært forelagt kommunestyret, slik at lokaliseringen kunne vedtas der. Det ville vært en ryddig, demokratisk måte å gjøre det på.

Slik har andre, viktige prosjekter i Tromsø blitt avgjort. For eksempel vedtok kommunestyret i desember 2022 å forprosjektere en skatepark på Nansenplass til ca. 24 millioner. Venstre er for denne skateparken, og mener den ble behandlet på en åpen og grei måte av Tromsø kommune.

Derfor er det urovekkende å se at Ap nå velger en skjult og udemokratisk prosess i behandlingen av aktivitetsparken i Kroken.

Det kan vel ikke være fordi Ap anser Kroken som et mindre viktig område. Men hva er da grunnen? Noen har hevdet at en aktivitetspark ved alpinanlegget vil forsinke prosjektet med flere år. Dette er for det første en påstand som ikke er dokumentert. For det andre: Hvis det tar noe tid å få en elegant, funksjonell løsning for aktivitetsparken i Kroken, hva så? Det er resultatet som teller.

Venstre vil fortsette vårt arbeid for å realisere et best mulig «Krokens Charlottenlund».