Gå til sidens hovedinnhold

FpU setter reindrifta i gapestokken

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi viser til innlegget «Forsvarlig reindrift, nå!» skrevet av Troms og Finnmark FpU i Nordnorsk debatt. Norske samers riksforbunds Ungdomsutvalg (NSR-N) reagerer sterkt på definisjonen FpU har på hva forsvarlig reindrift er.

Dessverre ser vi at Fremskrittspartiets ungdom i sitt innlegg har valgt å sette reindrifta som helhet i gapestokken, når de skriver om reinsdyr i bebyggelse, høyt reintall og rein som beiter i andres beiteområder. Vi ser de reelle utfordringene som nevnes, men vi reagerer på måten problematikken tas opp på og perspektivet det blir sett fra.

«Forsvarlig reindrift, nå!», er overskriften. Reindrifta kjemper daglig for å drive forsvarlig og dyrevennlig drift. Utfordringer som rovdyr, arealinngrep og menneskelig aktivitet gjør at utførelse av reindrifta blir mer utfordrende for mange utøvere.

Vi ser at den menneskelige aktiviteten i fjellet er økende og er mer truende for reindrifta. I praksis vil dette medføre uro og arealpress hos reinen, og reinen vil oppsøke nye områder eller områder nærmere bebyggelse. Reindriftsutøvernes hverdag blir også travlere, når de i tillegg til å ha tilsyn til dyrene, må bruke tid og energi på å nettopp kjempe mot arealinngrep, rovdyr, være i rettssystemet og alt det innebærer å være selvstendig næringsdrivende.

Den gjeldende konflikten handler om perspektivet det blir sett fra. Var det reinen eller sivilisasjonen som var der først? Det er viktig å huske på at reinen har vært i disse landområdene i hundrevis av år, og at den etter hvert er fortrengt av boliger, bedrifter, hytter, bilveier og andre inngrep som belaster beiteområder. Fra et kapitalistisk ståsted har ikke et levende naturmangfold med beitedyr og inngrepsfri natur noen verdi, men fra en reineiers perspektiv er det nettopp dette som er det viktigste.

Er det vår rett å ferdes på veiene, uten å stilles til ansvar for egen kjøring? Ifølge FpU er det reindriftsutøverne som skal være erstatningspliktig, dersom noen kjører på deres dyr, uavhengig av situasjonen. Er det reinen som gjør skade på bilen, eller bilen som gjør skade på reinen? Å si at reineiere skal stå økonomisk ansvarlig ved reinpåkjørsel er urettferdig og økonomisk belastende på en hel næring og på den enkelte utøverens økonomi.

Forslaget kan ikke bli betraktet som noe annet enn urimelig. Hvis man vil ha en stopper for vandrende rein i hagen, vil ikke det å frata reindriftsutøvere retten til å drive med rein være en løsning på problemet. Alt det fører til er å straffe reindriftsutøvere for noe som er like naturlig som at elgen kommer traskende i oppkjørselen.

Tamreinen er ikke mindre vill enn de andre dyrene i skogen. Det er åpenbart at forslaget er laget i mangel på forståelse for arbeidet som ligger i å være reindriftsutøver, noe vi ser går igjen i mange politiske diskusjoner. Vi mener det bør stilles krav til god kunnskap om reindrifta, før det legges frem forslag som har sin hensikt å svekke en hel næring.

Reindrifta er en tradisjonell næring som har vært i Norge i uminnelige tider. Tradisjonskunnskapen om hvordan man utnytter og samtidig ta vare på naturen, står sterkt blant samer.

Vi er ikke i tvil om at reindriftas måte å forvalte naturen på er bærekraftig for videre generasjoner, og at det kan være noe andre kan ta lærdom av.

Kommentarer til denne saken