Unge Høyre bruker fotball-VM i Qatar som argument for at Norge bør melde seg inn i EU. Et norsk EU-medlemskap vil hovedsakelig føre til to ting:

For det første har vi en svært liten stemme i det store bildet. Med kun to representanter i EU, vil dette være det samme som å bli sovende i timen, fremfor å faktisk ha en stemme med i laget. Vi vil heller ikke klare å gjøre store nok endringer, og derfor bør arbeidet med å stå sterkt imot fotball-VM i Qatar gå gjennom FN eller Norges fotballforbund.

For det andre vil det føre til en underkastelse av norske interesser og verdier. EU har hvert bidige år forhandlet fiskekvoter, og forsøker å presse kvotene mer og mer inn i EU. FpU mener at norsk fiskerinæring skal bli i Norge og brødfø norsk befolkning først. Unge Høyre skyver migrantarbeidere foran seg ved å ønske å melde Norge blindt inn i EU. Dette vil føre til at Norge gir bort egen selvstendighet for fotballen sin del. FpU sier nei til EU, men ønsker en folkeavstemning på akkurat dette, i motsetning til Unge Høyre.

Når Unge Høyre angriper fotball-VM i Qatar, er dette en god ting, da forholdene her overhodet ikke er greie. Dog skal det sies at det blir feil å si at dette er eneste måten stille seg hardt bak VM i Qatar. Flere av de store landene i EU støtter VM, men ikke menneskerettighetene.

For det er nemlig ikke slik at du vraker menneskerettighetene dersom du er imot EU, rett og slett fordi EU ikke arrangerer fotball VM. Dersom Norge ønsker å stille seg bak menneskerettighetene i Qatar, bør dette gå gjennom større foreninger som FN. Foreningen vil på en bedre måte ha større innflytelse og få gjort noe med menneskerettighetene, enn det to delegater fra Norge i EU vil kunne ha.

For Fremskrittspartiets Ungdom vil norske interesser være første prioritet i alle sammenhenger, om det gjelder politiske vedtak, næringsliv eller sikkerheten til det norske folk. Å skyve fotball VM foran seg for å få Norge inn i EU, det er rett og slett lavmål av Unge Høyre!