Debatten om mesterskapet er for sein, og for snever.

Det er 12 år siden Qatar ble tildelt VM i fotball. Debatten rundt mesterskapet har med andre ord tiltatt alt for sent - nemlig i oppspurten før mesterskapet. Menneskerettighetsbrudd er dokumentert i Qatar, og at mesterskapet får gå sin gang er en skandale. Spørsmålet er hva kunne vi gjort med det?

Debatten i Norge har blant annet dreid seg om medienes rolle i legitimeringen av mesterskapet, men å kun drøfte den debatten blir for snevert.

For å løfte debatten må Norge bli en enda sterkere aktør enn i dag i saker som omhandler menneskerettigheter.

Et første steg for å få en slik rolle er å melde oss inn i EU.

Å skille idrett og politikk har i nyere tid blitt vanskeligere. Fotball-VM og OL i Russland etter annekteringen av Krim, og OL i Kina etter diskrimineringen mot uigurene, er alle kontroversielle tildelinger av idrettslige begivenheter. Fotball-VM i Qatar er nok et skoleeksempel på at idrett brukes til å dekke over menneskerettighetsbrudd og legitimere kontroversielle regimer. Tiden er kommet for at vi ikke lenger kan skille idrett og politikk.

Når liv går tapt for å bygge fotballbaner, er det tid for politisk handling.

Det kan ikke løses av Stortinget, i avisspalter eller i «Debatten» på NRK.

Faktum er at internasjonale problemer krever internasjonale organer. For mens Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt sitter på gangen i Brussel, dør det gjestearbeidere i Doha. I dag kan vi ikke sette presedens i en av verdens mest innflytelsesrike institusjoner, fordi vi tok standpunkt om europeisk samarbeid det samme året kronprins Haakon tente ilden under OL i Lillehammer. Verdensbildet har endret seg siden den tid, uansett om man vil eller ei.

Istedenfor å legge press på de europeiske landene som deler våre verdier, står Norge på utsiden. Det er minst like viktig å stille de deltakende landene til ansvar, som det er å kritisere FIFA. VM i Qatar er ikke den første, og vil heller ikke være den siste idrettspolitiske skandalen min generasjon møter. Det hjelper marginalt å skru av TV-en, det hjelper mye å sitte rundt bordet hvor de voksne snakker.

EU er organet med den potensielt største innflytelsen på et idrettsarrangement av størrelsen VM. Tenk hvis England, Tyskland, Frankrike, Sveits, Portugal og Spania hadde nektet å delta, samt sende fotballkampene? Ikke bare hadde mesterskapet vært en fiasko, det ville vært verdiløst. Man kan gjerne spørre seg hvorfor ikke noen av landene tar ansvar, men jeg ser heller at Norge står ansvarlige hvis vi hadde prøvd, enn å være i den situasjonen vi befinner oss i nå. Status quo er at interessene til et internasjonalt fotballforbund vinner mot verdens fremste politikere som er valgt for å verne om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Det er helt fullstendig absurd.

Tiden er inne for å sende søknaden. Vi må inn i EU.