Sami oappát ja vielljat
Vårt folk
Giitu
Takk

Dette skulle være nok å si, ordene som beskriver hendelsene under aksjonene i Oslo. Aksjonene knyttet til høyesterettsdommen i Fosen-saken.

Giitu / Takk for at æ ble invitert til holde appell under denne støttemarkeringen som Deatnogátte og Deanu Sámiid Searvi og Samelista i Tana kommune har initiert for å vise støtte til de som har stått i kampen for reindriftens og våre menneskerettigheter.

Giitu / takk til Fovsenjárgga siida som har stått utrettelig i den umenneskelig kampen i over alt for lang tid.

Giitu / takk til undommen som skrev seg inn i historien, og selv skrev seg inn på intensiven for å overvåke menneskerettighetene i 24/7 i 8 dager.

Er nettopp ankommet fra mitt livs viktigste reise til Oslo. På torsdagen var det helt klart, æ kan ikke bare sitte i Hillagurra å følge med nyhetene, oppdateringer på sosiale medier, æ må reise dit det skjer. Der tusener av folk er samlet om aksjonene som er rettet mot brudd på de samiske menneskerettighetene.

Alle fly var fylt opp, ingen ledige flyseter var å oppdrive, de var fylt opp av folk som deltok på Kirkeneskonferansen for å snakke om viktigheten av å ta land fra oss for fremtidig industrialisering av områdene / naturen vår.

Løsningen ble en reiserute gjennom Finland, kort natt i Helsinki, for å akkurat rekke frem til folkemengden som hadde begynt å samle seg rundt Stortinget. Synet av de mange samiske flaggene som var heist ned langs Karl Johan var mektig!

Å stå med alle folka utenfor Stortinget og rope taktfast; BAAJH VAERIDE ÅRRODH - La fjella leve - ČSV.

Lytte til alt det viktige som ble sagt for en fremtidsrettet utvikling i Sápmi gjennom appellene

Å sitte stille utenfor Det kongelig slott sammen med alle de som står for verdiene i naturen.

Fikk avtalt plass for å holde appellen som hadde kvernet i hodet mitt.

Å gå på scenen, løfte blikket mot folkemengden var overveldene, og dere aner ikke hvilken styrke dette utløste!

Avsluttet med å be om at vi må stå sammen, uansett ståsted. Ikke rive verdigheten som mennesker, vær også medmenneske.

Hva handler dette om?

For oss handler det om prinsipper og verdier.

Ikke om penger, eller materielle goder som kan telles. Det handler om et verdig liv. Få lov til å leve vårt liv uten å måtte bruke tid på alle møtene som er knyttet til disse igangsatte tiltak.

Vi drar ikke med oss en hærskare med folk som er knyttet til promotering, markedsanalyse, økonomiske beregninger, samfunnskontakter, advokater med dollartegn som svekker gangsynet for naturen langt inn i fremtiden.

Men vi tvinges nu til å søke om støtte til å gå disse imøte. Vi har ikke ressurser nok til alle skriv som skal formuleres, rettes til kommunene, bringe inn klager på brudd av konsultasjonsplikten, brudd på forvaltningsloven, gjøre krav på innsyn i sakene, gå igjennom åpenhetsloven. Skrive til NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat og kreve stopp i prosessene som er igangsatt på grunnlag av løgn. Gå i møtene som igangsettes av utbyggerne og hvor OED, Olje- og energidepartementet deltar.

Vi må være til stede for å si at reinbeitedistrikt 9 Čorgaš / Nordkynhalvøya har ikke gitt samtykke til noen utbyggingsplaner!

Vi er tvunget til å bruke tid av livet vårt på ting vi ikke har bedt om, vi vil bare be om få leve normalt og i fred. Har personlig hengt over tastaturet årevis, om ikke daglig, men ukentlig, føler at livet mitt blir tatt ifra mæ. Æ vil ha livet mitt tilbake! Vårt liv, våre etterkommere må ikke vokse opp i denne frykten, evige kampen.

Dette er likt den kampen som reindriftsutøverne i Fosen og andre rettighetskamper reindriftsfolket over tid har stått i.

Saken som handler om våre rettigheter opp mot storsamfunnet. Om hvordan norske myndigheter rett og slett oppfører seg i møte med oss - nasjonens eget urfolk.

Dette handler også om rettsstatens fremtid. Beskyttelse av vår livsform og kultur mot økonomiske interesser i majoritetssamfunnet.

Reinen spiser ikke penger, uten rein er vi fratatt våre liv, vår næring, vår kultur!

Derfor utløste biskopens omfavnelse i Oslo, etter at æ holdt appellen, gråten som hadde samlet alle tårene gjennom følelsen av maktesløshet.

Mange av dere som stiller dere bak aksjonen er ikke tilknyttet reindriften, men dere har verdiene knyttet til de samiske menneskerettighetene og til naturen. Dette er også en kamp og krav om oppgjør med århundrer av utnytting og overgrep. En omkamp mot gammel og grov urett.

Det påligger nu en plikt til å rette opp i det som har skjedd. Denne saken vil stå som et symbol for alltid. Det vil være umulig for en regjering å overse våre menneskerettigheter ved fremtidige utbygginger. Tiden for maktarroganse er over!

Fosen-dommen er veiviser for utbygging av vindkraft.

Alvoret må nu være forstått, ikke bare for regjeringen, men de fleste andre også. Denne saken er beviset på hvor viktig det er å lytte, forstå og ta innover seg det som blir sagt, som vil være del av være kunnskapsgrunnlaget før man vedtar å bygge ned store mengder av naturen, naturen som det er allerede gitt konsesjon til å drive bærekraftig næring på!

Nu har de lært å si unnskyld. Forventer at det er ekte og genuint.

Giitu / takk til Alle Dere som står her, som slutter seg om fremtiden , verdiene og næringsgrunnlaget i naturen. Disse skal ikke fratas fra neste generasjoner.

Sammen for fremtiden.

Divtte váriid eallit - La fjella leve - ČSV!

Ellinor Guttorm Utsi,
reineier i RBD 9 Čorgaš / Sandfjellet - står i kampen mot 4 vindkraft utbygginger - 3 x Fosen, Deatnu / Tana