Først: I SV er vi mot Wisting, både i lokallag, fylkeslag og på Stortinget. Men hva mener egentlig Finnmark Ap og Finnmark Sp om Wisting? Det er ikke enkelt å bli klok på det etter å ha fulgt utspill i media og politiske vedtak over tid.

Leder i Finnmark Ap, Kristina Hansen, og stortingsrepresentant fra Finnmark, Runar Sjåstad, sa for eksempel i sommer til Altaposten at det vil gå på tilliten løs dersom Ap ender opp med å la Equinor “rane” Finnmark for ressurser uten å gi noe igjen.

Også nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran har vært i media og kalt det et historisk svik at Solberg-regjeringen droppet ilandføring på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Amund Vik, statssekretær fra Ap i Olje- og energidepartementet slo fast at, Regjeringen går for bøyelast av oljen og elektrifisering, da han overfor Altaposten konkluderte med at “med den pågående og planlagte oljeproduksjon fra Barentshavet er det ikke grunnlag for å etablere en omlastingsterminal for råolje i nord”.

Nettopp uttalelsene fra statssekretær Vik fikk Finnmark Sp til å se rødt. Leder i Alta Sp sier at Aps planer for elektrifisering uten ilandføring kan tvinge Sp ut av regjering. Geir Iversen, Sps stortingsrepresentant fra Finnmark, har gått ut og krevd ilandføring, det samme gjør Finnmark Sp.

Også Troms og Finnmark fylkesting har samlet seg bak en uttalelse som krever ilandføring av Wisting-oljen.

Mens både Ap og Sp stemte ned en uttalelse fra SV og MDG om at Wisting ikke skal elektrifiseres i denne ukas fylkesting

Ordfører i Hammerfest fra Ap skrev nylig Hammerfest sier Ja til Wisting, uten å nevne ilandføring. Til NRK har Marianne Sivertsen Næss sagt i høst at hun mener deler av Equinors utbytte til aksjonærene heller burde gå til lokalsamfunn i nord, og hun kritiserte Solberg-regjeringen for å ikke ha stilt krav til lokale ringvirkninger.

Utfra disse uttalelsene og vedtak kan det se ut som at det er full splid om Wisting mellom Ap/Sp i regjering og Ap/Sp på lokalt nivå og i fylkespartiene. Og hvorfor vil Finnmark Sp elektrifisere Wisting men ikke Melkøya ?