Tove Karoline Knutsen (Ap) kritiserer Nordlys sin kommentator Tone Angell Jensen for hennes nesten totale uforstand om hva fritt behandlingsvalg innebærer. Dette fordi Tone Angell Jensen hevder at når fritt behandlingsvalg opphører fra 1. januar, vil det gå ut over pasientene.

Les også

Fra vondt til verre?

Les også

Fra vondt til det bedre, Tone Angell Jensen!

Man kan godt hevde at fritt behandlingsvalg er et privatiseringsprosjekt, men helseforetaksmodellen som Ap og Høyre forsvarer med nebb og klør som gamle geitebukker er også et privatiseringsprosjekt som styres etter NPM-modellen (New Public Management), selv om Støre i valgkampen uttalte at han var helt imot NPM i offentlig sektor.

Med NPM i helsevesenet legger finanskonsulentene premissene for pasientbehandlingen, da pasientene nå er omdefinert til bedriftsøkonomiske produksjonsenheter som skal lønne seg for helseforetaket og gi overskudd. Pasientene (produktenhetene) skal fort inn og fort ut, og pleie og omsorg er ut. Det koster jo tross alt penger.

Antall ansatte og antall senger må kuttes, og ansatte og pasienter må betraktes som roboter for å bedre effektiviteten og bedre lønnsomheten for helseforetaket. Helseminister (kan hun kalles det ?) Ingvild Kjerkol ønsker et industrialisert helsevesen med færre sengeplasser og ansatte - tross økning av antall pasienter.

Dette kan illustreres ved at Kjerkol vil legge ned Ullevål Sykehus og bygge på Gaustad og Aker med færre sengeplasser og ansatte på en trangere plass. Stikk i strid med de faglige ansattes klare råd og motbør fra Oslo bystyre, Statsbygg, bygningsetaten, Riksantikvaren, Byantikvaren og den store majoritet av Oslos befolkning.

Når man allerede nå med helseforetaksmodellen bygger ned kapasiteten ved de offentlige sykehusene, vil det være helt uforsvarlig å avvikle fritt behandlingsvalg fra nyttår, men annet kan man vel ikke vente fra norgeshistoriens mest arrogante helseminister som har en dyp forakt for hva velgerne mener.