Forsvarssjefen trekker fra hofta og avfyrer en «kuvending» raskere enn sin egen skygge. Rådet om ikke å anskaffe stridsvogner til Hæren har langt flere konsekvenser enn selve stridsvognanskaffelsen.

Hæren er i omvæpningsmodus etter siste fagmilitære råd og vedtatte langtidsplan for Forsvaret, avgitt i 2020. 2. bataljon på Skjold mekaniseres sammen med de støtteavdelinger som inngår i denne bataljonsstridsgruppen.

Hæren har tre slike mekaniserte kampbataljonssystemer samlet i Brigade Nord, etableringen av den fjerde er i støpeskjeen. Disse fire vil besvare bestillingen fra NATO til Norge.

Når forsvarssjef Eirik Kristoffersen 24. november kringkaster i Dagens Næringsliv at han ikke anbefaler anskaffelse av 70-80 høyst nødvendige, moderne stridsvogner til Hæren, blir man bare målløs!

Forsvarssjefens mantra om åpenhet har fått seg en alvorlig ripe i lakken. Verre er det at han med dette varsler at Hærens mekaniserte struktur skal avvikles!

Les også

Hvordan forsvare Nord-Norge?

Sjef Hæren gikk til det skritt å sende mail til alle ansatte i Hæren, der han tok fagmilitært avstand fra Forsvarssjefens innspill til regjeringen. Likeså gikk sjef Forsvarets operative Hovedkvarter ut i media og tok avstand fra dette!

Tar forsvarssjefen sine fagmilitære sjefer på alvor?

Det var betryggende at regjeringen samme kveld avklarte at stridsvognanskaffelsen går sin gang. Forsvarsminister Gram satte skapet på rett plass. Politisk ledelse måtte båret ansvaret, dersom rådet fra forsvarssjefen hadde blitt fulgt.

Vi snakker om personellflukt fra en hær som allerede i dag står i store utfordringer. Vi snakker om flere år med omvæpning til en struktur som ikke er beskrevet av forsvarssjefen.

Vi snakker om at vår siste brigade, der Hærens systemkompetanse øves for å kunne være i inngrep med alliert støtte, vil bli desimert.

Les også

Droner eller stridsvogner i forsvaret av Nord-Norge?

At forsvarssjefen - etter at Hæren ble ranet for dedikert helikopterstøtte i 2019 - selger inn at Hæren skal tilgodeses med dedikert helikopterstøtte hvis stridsvognanskaffelsen termineres, er en provokasjon.

Hæren trenger stridsvogner, dedikerte helikoptre samt langtrekkende missilsystemer. Takk til politisk ledelse!