Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarssjef, jeg er også bekymret. Nå må du ta tak i sakens kjerne!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forsvarssjef, etter å ha lest hva du kommenterer i Forsvarets Forum fredag 4. desember, savner jeg en vesentlig ting: Du sier ingenting om hva som etter ditt syn er årsaken til at Forsvaret har mange lekkasjer.

Først av alt må jeg være klar på en ting: det er meget uheldig at Forsvaret har så mange lekkasjer. Vær ikke i tvil om det.

Jeg har snart 38 års erfaring fra Forsvaret, og rundt 30 års erfaring som tillitsvalgt. I denne tiden har jeg sett en stor forandring, i negativ retning, på mange områder. Deriblant lekkasjer.

Siden 2015 har jeg jobbet mye med nedleggelsen av Andøya og oppbyggingen av Evenes, noe jeg er sikker på at du har fått med deg. Min mantra har fra første dag vært ærlighet og troverdighet. Dette håpte og trodde på også gjaldt både innen Forsvaret og det politiske miljøet, men dessverre, her ble jeg veldig skuffet.

Jeg har mange ganger vært hard mot både militære sjefer og folkevalgte i det offentlige rom, om hva jeg tenker og forventer av dem. Responsen fra lesere har gjort meg overrasket. Mitt inntrykk, basert på tilbakemeldinger, er at folk har fått tillit til meg, og at de er glade for at det endelig er noen som tør å stå frem og si sin mening.

Jeg har fått mange telefoner og e-poster fra kollegaer som jobber på alle nivå innad i Forsvaret. Det har jeg fått når det gjelder mange saker, og ikke bare de som har med nedleggelsen av Andøya og oppbyggingen av Evenes å gjøre. Det som var gjengs, det de ville prate med meg om, var ganske enkelt at de ikke ble hørt. Og at de ikke ville være med på dette lenger. Mange hadde gitt innspill på utredninger, noen hadde vært involvert i utredninger og gitt det som etter deres syn var gode anbefalinger videre oppover i systemet.

Og nå kommer vi til sakens kjerne – til det jeg mener er problemet: Nemlig at noen vasker og sminker anbefalingene, slik at konklusjonene blir som bestilt. Hvor denne ukulturen sitter skal være usagt, men min erfaring er at det blir vasket og sminket på utredninger og anbefalinger både internt i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet (FD) før sakene kommer til våre folkevalgte.

Med dette som bakgrunn, kan man stille seg spørsmålene: Er de som gir lekkasjer tystere eller angivere? Bryter de Forsvarets verdier og ikke er lojal til Forsvaret hvis beslutninger blir tatt på feil grunnlag av våre folkevalgte? Har man ikke en plikt til å si ifra når man opplever uredeligheter som ikke blir tatt tak i internt? Der er mange flere spørsmål som kan stilles/diskuteres, men jeg stopper her.

Et annet moment som er blitt nevnt av folk som har tatt kontakt med meg, er at hvis man ikke er med på «laget», eller ikke finner argumentasjon som passer inn og jatter med, så kan man se langt etter en videre karriere i Forsvaret. Og som en sa til meg: «Det ble en bråstopp på karrieren min fordi jeg stilte for mange kritiske spørsmål, men det e jo greit å bli stuvet bort å bli kaffekoker også». Er dette grunnen til at mange tør å stå fram når de har sluttet i Forsvaret?

Mitt råd til deg, forsvarssjef, er derfor: Fokuser på og bruk energien din til å finne ut hvorfor Forsvaret har lekkasjer. Bygg opp tilliten til prosessene igjen. Gjør du det, så har jeg stor tro på at lekkasjene vil stoppe opp. Det bør jo være ganske enkelt: ærlighet og troverdighet er noe alle soldater og ansatte i Forsvaret forventer.

For øvrig må jeg få si at det var meget spesielt å være vitne til en forsvarsminister som fra Stortingets talerstol stempler forsvarsansatte som utro tjenere. Når han gjør dette i en debatt om Andøya og Evenes, er man ikke avhengig av å ha mastergrad i mattematikk for å skjønne at han mellom linjene peker på ansatte på Andøya. Min mening er at det er uhørt. I etterkant har du som forsvarssjef uttalt deg om saken, både i avisa Fremover og i Forsvarets Forum. Jeg skulle ønske at du som forsvarssjef i møte med media også hadde med deg at dine egne folk «på gulvet» har fått slengt ganske grove beskyldninger etter seg, og at mange urettmessig føler seg uthengt. Det kunne kanskje bidratt til å balansere den offentlige debatten bedre.

Til tross for all «dritten» har ansatte hevet seg over dette, og levert over evne for å holde hjulene i gang. Det står det stor respekt av.

Jeg håper at du tar innspillene mine med deg, og som sagt: jeg er bekymret, jeg også. Og en ting er sikkert: Vi i Forsvaret kan ikke leve med eller akseptere stadige lekkasjer.

Kommentarer til denne saken