Forsvaret trenger flere nordlendinger

Utsnitt av annonsen fra Forsvaret som Hårek Elvenes viser til i sitt innlegg.

Utsnitt av annonsen fra Forsvaret som Hårek Elvenes viser til i sitt innlegg.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Forsvaret hadde før jul en interessant annonse i Nordlys. I kokkelue og forkle oppfordrer Christine Lundberg fra mannskapsmessa i Setermoen leir at flere nordlendinger til å satse på Forsvaret. Hun savner flere med nordnorsk målføre i spisesalen. «Flere med tilhørighet i landsdelen burde utforske det store utvalget av karrieremuligheter som finnes i organisasjonen, både sivilt og militært».

Christine får støtte av kollega og nordlending» Isak Harang Knutsen, som har lang erfaring som kokk i Forsvaret. «Det er utrolig viktig for landsdelen å ha Forsvaret her. Det skapes lokale ringvirkninger og bygges hele samfunn rundt tilstedeværelsen vår. Det følger en stolthet med å jobbe her», slår han fast.

Forsvaret har en betydelig tilstedeværelse i Nord-Norge, blant annet i Målselv, Bardu, Bodø, Porsanger og Sør-Varanger. Forsvaret er sterkt tilstede i Nord-Norge fordi nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Samlet er det 5 400 ansatte og 4 500 vernepliktige inne til førstegangstjeneste i landsdelen.

Forsvarets tilstedeværelse gir betydelige ringvirkninger. For 2019 var den økonomiske effekten av Forsvarets nærvær i Nord-Norge estimert til 4,6 mrd. kroner. Isak Harang Knutsen treffer spikeren på hodet når påpeker lokale ringvirkningene av Forsvaret i Nord-Norge.

Forsvarsektoren investerer for tiden tungt i eiendom, bygg og anlegg i Nord-Norge for å huse økt aktivitet som følge av den pågående oppbyggingen av Forsvaret. Av kontraktene som er tildelt i forbindelse med etableringen av Evenes flystasjon har i underkant av 80 prosent av kontraktene gått til lokale bedrifter og regionale bedrifter i Nordland og Troms og Finnmark. Det er ingen tvil, nord-norske leverandører er leveringsdyktige.

I juli 2019 inngikk Forsvaret og Kongsberggruppen en strategisk samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av systemer i Luftforsvaret. Kongsberg vil etablere 60 til 70 nye stillinger på Bardufoss som en del av denne avtalen. Både det sivile utdanningssystemet, privat næringsliv og andre offentlige virksomheter vil være aktuelle samarbeidspartnere.

Regjeringenes vedvarende satsing på Forsvaret i nord viser den strategiske betydningen landsdelen har for landet. Det viser samtidig at det er en nær sammenheng mellom utviklingen av samfunnet i nord og norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Forsvaret vil være motoren i et tettere privat-offentlig-militært samarbeid i Nord-Norge. Forsvaret arbeider aktivt for å effektivisere anskaffelsesvirksomheten bla med økt bruk av små- og mellomstore leverandører gjennom regionale rammeavtaler.

Forsvaret skal de neste årene øke med 2 200 ansatte og 3000 flere soldater inne til førstegangstjeneste. En stor del av denne økingen vil komme i Nord-Norge. Nord-Norge trenger Forsvaret, men Forsvaret trenger også nordlendinger. Forsvaret trenger kompetanse innen nær sagt alle kategorier. Det finnes rikelige muligheter for en yrkeskarriere i Forsvaret I Nord-Norge, både innen militære og sivile stillinger, og muligheter for lokale leverandører. Det gjelder og gripe muligheten. Forsvaret trenger flere nordlendinger, det er også i Nord-Norges interesse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken