I artikkelen «Forsvaret skal styrkes» i Nordlys for 10.5.22 kommer forsvarsminister Bjørn Arild Gram med følgende tydelige oppfordring:

«Så er det slik at forsvaret av Norge er et anliggende for hele samfunnet. Dette er organisert innenfor det vi kaller totalforsvaret. Det innebærer at nesten alle vil bli berørt hvis vi skulle komme i en militær krisesituasjon. Det er derfor avgjørende at vi har både forsvarsevne og forsvarsvilje. Dette ser vi svært tydelig i krigen i Ukraina. Hele samfunnet mobiliserer for å stå opp imot invasjonsstyrkene. Nettopp derfor er debatten om hvordan vi skal forsvare landet altfor viktig til å bli overlatt til noen få. Vår sikkerhet angår oss alle. Jeg vil derfor oppfordre alle til å engasjere seg i debatten om hvordan forsvaret av Norge skal styrkes og bidra slik at vi får det beste forsvaret vi kan få.»

Nei til Atomdrevne Militærfartøyer-NAM har fra organisasjonen ble stiftet i 2021 hatt totalforsvarsperspektivet formulert i sitt formål:

  • Å ivareta sikkerheten til befolkningen i Tromsø ved å få nedlagt Grøtsund/Tønsnes som havn for atomubåter, samtidig som vi erkjenner behovet for et forsvar.
  • Samtidig ønsker vi, sammen med alle forstandige mennesker, en verden fri for atomvåpen.

I dette arbeidet bruker vi demokratiske metoder. Vi har i over ett år bedt Forsvarsdepartementet om innsyn i de saksdokumenter som gjelder omgjøring av Grøtsund industrihavn til atomubåthavn. Våre henvendelser er hjemlet i Offentleglova, som også gjelder for Forsvarsdepartementet, og som gir rett til denne type innsyn.

Men Forsvarsdepartementet følger ikke loven. NAM sin første henvendelse om innsyn i postjournalen vedrørende Grøtsund, i henhold til § 3 i Offentleglova, er datert 6.5.2021. Henvendelsen er fortsatt ubesvart, til tross for gjentatte purringer – samt personlige brev til to forsvarsministre om lovbruddet.

Slik undergraver Forsvarsdepartementet den debatten som Forsvarsministeren selv oppfordrer til.

Spørsmålet til ministeren er derfor:

Hvor lenge skal Forsvarsdepartementet få fortsette å bryte loven, og derved hindre en opplyst, demokratisk debatt om den kommunale industrihavna som brått ble omgjort til militær atomubåthavn, forsvarsminister Bjørn Arild Gram?

Styret i Nei til Atomdrevne Militærfartøyer – NAM:

Asbjørg Fyhn Svein
Jarle Hanssen
Åshild Øie Dybdal
Jan Roger Iversen
Kai Krogh
Håkon Elvenes