Forsøpling i naturen er ikke greit. Det har vi alle brukere av naturen et kollektivt ansvar for.

Goččesjávri er et populært område med flere aktive brukergrupper fra flere kommuner. På våren er det folksomt der med mange teltleirer. Goččesjávri har nå vært i riksdekkende media som svinesti med dokumenterende bilder. Det er trist at dette området etterlates slik av brukerne.

Emil Erikson Ruge (turgåer og fotograf) legger skylda på skuterfolket. Det gjør også lokalpolitiker Siv Elin Hansen, SV, på Facebook. Dette er en påstand ordfører ikke kan støtte. Hvem er «skuterfolket»? Det er synd debatten avspores til å dreie seg om - for eller imot snøskutere. Det er brukere av området som har forsøplet.

De som har vært der vet selv. Jeg har ingen grunnlag for å si at noen brukergrupper er verre enn andre. Ordfører tok kontakt med leder av Nordreisa scooter- og båtforening umiddelbart etter at journalisten fra NRK ringte om saken. Jeg berømmer Nordreisa scooter- og båtforening som årlig gjennomfører ryddeaksjoner både langs snøscooterløyper og i Reisaelva. De rydder etter både sine medlemmer og andre brukere. Snøskuterløyper skal vi fremdeles ha i Nordreisa.

Ordførers innboks fylles med til dels ufine innlegg fra ukjente personer (ikke fra Nord-Norge!) om at jeg er feig, må bruke hodet, ikke må være naiv osv.

En lokal person, Ragnhild Bergset Elvestad, har også lagt seg på dette nivået i debatten med å definere ordfører med berøringsangst – hva nå enn det betyr i denne sammenhengen.

Ønsker gjerne en saklig debatt om hvordan vi tar vare på naturen vår – enten vi går på fot, sykler, kjører båt, bobil eller snøskuter. Holdningsskapende arbeid er ferskvare. Vi trenger stadig vekk påminnelser. Husk å ta søpla med deg. Fortsatt god sommer.