Forskere fra UNN og Oslo universitetssykehus (OUS) har nå påvist antistoffer som forklarer de alvorlige blodpropptilfellene etter AstraZeneca-vaksinen. Fredag ble resultatet publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The New England Journal of Medicine.

Dette er nok en solid anerkjennelse av norsk medisinsk forskning, og ikke minst av forskningsmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi på UNN. På laboratoriet i Tromsø fant ekspertene raskt sammenhenger som vil ha stor betydning for den videre utviklingen av covid-19 vaksiner, og dermed også for pasienter over hele verden.

Vi har alle satt vår lit til vaksinene mot viruset. De er vår vei ut av en alvorlig situasjon, både helsemessig og økonomisk. Det ga håp da de første dosene ved årsskiftet ble gitt her i landet.

Dessverre er det sånn at legemidler, herunder også vaksiner, kan ha bivirkninger av mer eller mindre alvorlig karakter. Da alarmen gikk i mars, etter tilfeller av alvorlige blødninger hos fem personer som hadde fått AstraZeneca vaksinen, ble vaksinen straks satt på vent.

Parallelt med dette startet forskere ved OUS og UNN samarbeidet for å finne årsaken til at de fem ble syke, tre av dem med dødelig utfall.

Alle pasientene fikk det samme sykdomsbildet med lavt blodplatenivå og blodpropper på uvanlige steder. Det man nå mener å ha bevist, er at denne tilstanden kan være utløst av en kraftig immunrespons på vaksinen. Forskerne på UNN fant svært høye verdier av antistoffer hos pasientene, så høye at de sprengte skalaen for hva de tidligere har sett. I litteraturen er det aldri før vært beskrevet slike mengder antistoffer i forbindelse med vaksinering, sier overlege Ingvild Hausberg Sørvoll. Sammen med forsker Maria T. Ahlén står hun bak UNNs bidrag til studien.

Årsaken til den voldsomme immunresponsen og de høye verdiene av antistoffer hos akkurat disse pasientene vet man foreløpig ikke.

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN sier han er veldig stolt over sine dyktige kolleger. Han beskriver funnene som svært viktige og av stor internasjonal interesse.

Det er god grunn til å gratulere UNN, OUS og forskningsmiljøet rundt institusjonene. For dette er banebrytende arbeid i ei krisetid, og forskning i verdensklasse.