Etter mange års lesning av lokalavisene iTromsø og Nordlys, er det med stor forundring jeg ser at forskjellen mellom avisene, i dag er hvem som får sine debattinnlegg inn i avisene.

Forskjellen går ikke etter de politiske skillelinjene, som man skulle forvente seg, men heller etter hvilken akademisk plattform forfatter av innleggene er på. Om det er innlegg angående innføring av bompenger eller andre politiske saker, blir det ulik behandling av iTromsø og Nordlys.

Dersom vi ser på lokalavisen iTromsø, som skulle være korrektur og påpasser for storebror Nordlys, så fungere dette ikke etter hensikten. Dette var da noe vi forventer, siden iTromsø mottar pressestøtte på omkring fjorten millioner per år av skattebetalernes penger. Kan det være at den akademiske «desken» er i aktivitet, eller hva kan det komme av? Ja selv Johannes Hanssen fra Kvaløya sine innlegg er refusert, går det rykter om! Likeså lengere ut i Salarøyveien på Kvaløya, nærmere bestemt på Krakenes, er han Harald Kristiansen sjelden å lese i iTromsø!

Hva kan årsaken være til at «desken» i redaksjonen til iTromso har et akademisk filter slik jeg oppfatter det? Følger redaksjonen i iTromso den akademiske hovedstrømmen av meninger i Norge og ikke ønsker lokale debattinnlegg med meninger fra «hverdagsmennesker»? I så fall er det trist for lokaldemokratiet!

Ser vi nærmere på hva Nordlys har i sine debattforumer, så er det øyensynlig en annen politikk der for «hverdagsmennesker"!? Av debatten i Nordlys ser jeg at de ovenfornevnte personer og andre "vanlig folk" kommer med. Selv innlegg som tar til orde å både rettlede og korrigere Nordlys sine journalister blir tatt inn i Nordlys. Med "tatt inn i avisen" mener jeg papirutgaven. Dette er viktig for at befolkningen over 60 år skal kunne lese innleggene. Slik som jeg oppfatter situasjonen i den lokale bladverden, så mottar ikke Nordlys pressestøtte.

Da må jeg konkludere med at Nordlys er "det frie ords apostel" i forhold til iTromsø! Men alt kan kanskje forandre seg i disse tider?

Dette var noen tanker frem mot kommunevalget i 2023, der fokus vil være på om bompenger skal stoppes eller ikke? Og da håper vi at barnefamilier og pensjonister skal slippe det økonomiske åket som bompenge skatten fra ordfører Wilhelmsen med sine disipler vil påføre befolkningen!