Hørte vi rett? Finnmark - ideell? Ja. Øst-Finnmark er en plass med stort potensial for å posisjonere seg i det grønne skiftet. I forbindelse med at alle landets kompetansepilot prosjekter hadde sin læringsarena i SVU regi på Nothing Hill, samlet vi et knippe aktører til å snakke om de unike mulighetene vi har i Finnmark; og framtidens arbeidsplasser.

At Finnmark er ideell for produksjon av fornybar energi var ikke eneste gladnyhet fra dagens ICE Talk. Jan Onarheim og Morten Breivik fra NTNU presenterte prosjektideen «Framtidas kystsamfunn. Den digitaliserte kysten». Prosjektet skal drives fram fra Kirkenes med mål om å spre seg langs hele Norskekysten. Her argumenterte de for at «Folk skal få bo der de vil. For f…». Ved hjelp av teknologi, skal det tilrettelegges for små kystsamfunn slik at alle har tilgang på infrastruktur og til å skape muligheter der de bor.

Disse funksjonene er grunnleggende i et lokalsamfunn, men er ikke alltid optimalt løst i distriktene i dag. Samtidig som at basisfunksjonene utvikles og tilpasses kystsamfunn, må det også legges til rette for utvikling av tilbud utover dette for å øke attraktiviteten. Det er summen av tilbud og muligheter som til slutt påvirker hvor folk ønsker å bosette seg.

«Framtidas kystsamfunn. Den digitaliserte kysten».

I forlengelse av ICE Talk var Jan og Morten sammen med Sør-Varanger Utvikling, High North Development Group og droneselskapet Aviant, vertskap for en workshop dagen etter ICE Talk. Her så deltakerne på mulighetene for å opprette stasjoner for transportdroner i Sør-Varanger for å forbinde Øst-Finnmark med resten av landet for lynrask transport av blant annet blodprøver, bevismateriell og annet biologisk materiale.

Øyvind Friskilä fra Varanger kraft hadde et innlegg om hydrogenfabrikken i Berlevåg og forklarte hvordan en tidlig satsning innen denne sektor potensielt kunne skape enorm vekst i regionen. Med sterke samarbeidspartnere og synergier kan dette potensiale forhåpentlig utløses i en ikke altfor fjern fremtid. Simen Hauland fra St1 presenterte prosjektet «Grønn ammoniakkfabrikk i Finnmark» som komplementerte Øyvinds presentasjon veldig godt. St1 og det norske selskapet Horisont har skrevet intensjonsavtale om å bygge en ammoniakkfabrikk og denne internasjonale allianse kunne være det momentum som setter gang i en eksponentiell utvikling dersom dem skulle velge å plassere fabrikken i Øst-Finnmark – eventuelt i partnerskap med andre lokale aktører. Finnmark går en spennende fremtid i møte med denne satsning.

Ammoniakk og hydrogen er forutsagt til å bli fremtidens drivstoff. På ICE Talk hadde vi innslag fra Auve Tech i Estland som er ledende innen produksjon av selvkjørende biler. Daglig leder Johannes Mossov forklarte at selskapet søker en plass å teste prototypen på den nyeste selvkjørende hydrogen bil under tøffe værforhold. Om ikke i Finnmark - hvor da?

Terje Jørgensen fra Kirkenes Havn presenterte prosjektet «Utslippsfri isbryter» som er en ambisiøs og fremsynet plan for å få en isbryter til Kirkenes som drives av el/batteri. Hydrogen var ikke utelukket som energikilde, men her måtte tidslinje og finansiering settes opp mot behovet for å realisere prosjektet innenfor en rimelig tidsramme. Kirkenes Havn profilerer seg med et slikt prosjekt og sin øvrige strategi som en tidsriktig og førende aktør innen det grønne skiftet i logistikksektoren.

På ICE Talk ble det tydelig at det er mange synergier og mulige samarbeidsflater som kan utnyttes for å skape framtidens arbeidsplasser her i Øst-Finnmark. Om vi i tillegg kan være først og best på å tilby relevant utdanning til ungdommen som ønsker å arbeide i fremtidens bedrifter, kan vi tiltrekke oss unge og voksne folk som ønsker å jobbe i og videreutvikle regionen vår.

Sør-Varanger Utvikling presenterte den nye hjemmesiden for ICE prosjektene på ICE Talk. Vil du vite mer om entreprenørskap, arrangementer og aktiviteter i Øst-Finnmark? Gå inn på icekirkenes.no og meld deg på vårt nyhetsbrev.