Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig fra SV

SV i Tromsø foreslår å desentralisere kommunale arbeidsplasser. Det er riktig tenkt, mener Nordlys på lederplass.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

SVs Pål Julius Skogholtforeslår å flytte kommunale arbeidsplasser ut av rådhuset og sentrum. Partiets gruppeleder i Tromsø argumenterer med at kommunen eier bygg i flere bygder i utkantene. Det kan være skoler eller helsebygg som ikke er fullt ut utnyttet, og hvor det vil være mulig å legge til rette for kontorer. Det er ifølge SV-politikeren ikke snakk om å tvangsflytte noen, men å lage ordninger for ansatte som ønsker det. Det vil gjøre det mulig å ha en jobb i Tromsø kommune uten å dagpendle til byen.

Skogholts forslag legges frem i neste formannskapsmøte, og er verdt å ta en nærmere titt på. Langt på vei er det fristende å følge tankegangen SV-politikeren legger til grunn. Tromsø har i dag nærmere 5000 ansatte. Mange av disse er selvsagt knyttet til skoler, barnehager og helsetjenester. Men en rekke andre ansatte har funksjoner som trolig kan utføres nokså uavhengig av geografisk plassering.

Den pågående pandemien har dessuten vist svakhetene ved store kontorfellesskap. Smittevern er en av mange grunner til at det kan være smart å spre de ansatte i store organisasjoner, som for eksempel Tromsø kommune.

Året vi nettopp har lagt bak oss har åpnet for nye teknologiske løsninger som i betydelig grad kan utjevne avstandsulemper. Ulike digitale verktøy sørger for at det er fullt mulig å jobbe i et fellesskap uten å møtes daglig.

Sentralisering virker på mange nivåer, ikke bare nasjonalt og mellom landsdeler. Det finner også sted innenfor kommunegrensene i Tromsø, mellom byen og omlandet. Men verken i Tromsø eller noen andre steder er dette en naturlov. Det er mulig å påvirke utviklingen gjennom politiske vedtak og en annen type organisering av samfunnet. Desentralisering av arbeidsplasser kan være et av flere virkemidler.

Nettopp derfor er Skogholts initiativ spennende. Han håper at forslaget skal bidra til å styrke bygdene i Tromsø, der flere sliter med å opprettholde folketallet. Offentlige arbeidsplasser kan bidra til å stabilisere demografien, og legge til rette for etablering av nytt næringsliv.

Før man gjennomfører dette i praksis, må det legges grundigere vurderinger til grunn. Slike beslutninger kan ikke gjøres i blinde. Det gjelder å identifisere de riktige arbeidsplassene som med enkle grep kan desentraliseres. Hovedretningen i det SV-toppen foreslår er uansett fornuftig.

Kommentarer til denne saken