Gå til sidens hovedinnhold

Fornuftig avslag

Å utviske hele vår visuelle tilknytning til havet med en mur av høyhus, er ikke en kystby på en øy verdig.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Etter pandemien er reiselivet i knestående og nye initiativ for å øke aktivitet og vitalitet i næringa er sårt tiltrengt.

Tromsø er en attraktiv feriedestinasjon. Byen ble blant annet kåret av nettstedet Trip Advisor som en av verdens beste opplevelsesdestinasjoner. Hotellene i byen har i flere år hatt Norges høyeste belegg.

Selv om mange arbeidsplasser har gått tapt under pandemien, og hotellrommene står tomme, regner næringa med fullt belegg på hotellene allerede i 2023.

Det vil i så fall være profitabelt å bygge et nytt hotell i byen som den Petter Stordalen ønsket å bygge på en smal tomt på Prostneset. Forslaget ble avvist med fem mot fire stemmer i byutviklingsutvalget.

Selv om økt byggeaktivitet og en ny hotell ville ført til flere arbeidsplasser, var det fornuftig å avslå planene.

Vi bør tenke i store linjer for byen vår og ha langsiktige visjoner for reiselivets fremtid. Det er liten grunn å tro at Tromsø blir en mer attraktiv destinasjon av at vi bygger igjen enda mer av siktlinjene til havet.

Fremtidens byplanlegging må ta større hensyn til byens geografiske, historiske og til og med arkitektoniske identitet. Å utviske hele vår visuelle tilknytning til havet med en mur av høyhus, er ikke en kystby på en øy verdig.

Tromsø, som veldig mange mellomstore byer i Norge, har lenge vært en by med svak holdning til arkitektur. Det har ført til lite helhetlig byplanlegging. Det er ingen grunn til å fortsette med det.

Det er heller ingen grunn til at hotelleiere skal være ledestjerner for en arkitektonisk fremtidsvisjon for Tromsø.

I kommune- og byutviklingsutvalget foreligger det også et vedtak om at «arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og byggesaker». I forslaget til ny sentrumsplan for Tromsø er det bare gitt rom for høyhus på to steder – helt i nord der Vervet allerede skal bygge storhotell, og i sør der det skal bygges både nytt universitetsmuseum og hotell. Dette er glimrende prosjekter.

Stordalen argumenterte for at Prostneset-prosjektet ville være et flott signalbygg for byen. Men Tromsøs innbyggere fortjener bedre enn å ha en tanngard av hoteller som signalbygg.

Bygg preger hvordan byer oppleves og hvordan de brukes av innbyggerne. Det er ikke uvesentlig for bolyst og tilhørighet.

En helhetlig byplanlegging handler derfor om mer enn estetikk. Den vil ha praktiske konsekvenser for bruksverdien av et nordvendt sentrum med relativt lite sol.

Kommentarer til denne saken