Den 30. juni fortalte NRK om flere samiske foreldre i Tromsø som har fått beskjed av helsesykepleiere om å snakke mindre samisk med barna.

Det er svært alvorlig at den forebyggende helsetjenesten i Tromsø kommune mener at barn med samisk bakgrunn skal begrense bruken av språket hjemme. Samisk språk er jo en forutsetning for å ta aktivt del i den samiske kulturen. Språket er også av uvurderlig betydning for både et barns identitet og følelse av tilhørighet.

Å ville frarøve barn å lære samisk ser dessverre ut til å være en gjentagende tilnærming i Tromsø kommune. Det er nemlig flere foreldre som har opplevd forsøk på språklig sensur.

NRK hadde også i fjor en sak om språkkartlegging av 5-åringer, der det kom frem at foreldre fikk beskjed om å snakke mindre samisk hjemme. Den forebyggende helsetjenesten har altså i lengre tid forsøkt å påvirke foreldre med samisk bakgrunn til å ikke bruke sitt eget språk i kommunikasjon med egne barn. Det er skremmende og uforståelig.

Bakgrunnen for denne praksisen i Tromsø kommune må granskes. Hvorfor mener den forebyggende helsetjenesten at det er problematisk/uønsket at samiske barn lærer samisk hjemme? Hvilken kompetanse har helsesykepleierne til å rettlede samiske familier om bruken av språket sitt?

Den forebyggende helsetjenesten har så langt ikke gitt noen tilfredsstillende forklaring på hvorfor den går frem på denne måten. Helsesykepleierne ga foreldrene den begrunnelsen at språket til barnet vil bli hemmet dersom man blander samisk og norsk. Det er for tynt. I en storby i Norge i 2020 vil alltid majoritetsspråket trenge seg frem.

Den forebyggende helsetjenesten v/enhetsleder må forklare hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn, og hvorfor man velger å se bort fra forskning som viser at barn som har mer enn et språk hjemme faktisk blir bedre i alle språk?

Heldigvis er ikke denne opptreden representativ for Tromsø kommune offisielle syn på samisk språk og kultur.I 2013 inngikk nemlig kommunen, ved det borgerlige byrådet, en langsiktig samarbeidsavtale med Sametinget. I avtalen står det blant annet at Tromsø kommune har et ansvar for det samiske samfunnet og samfunnsutviklingen i kommunen. Vi siterer fra avtalen, artikkel 5:

«Partene ser behov for et løft for å styrke utviklingen av samisk språk i barnehagene og grunnskolen, og blant ansatte i Tromsø kommune. Kompetanse i samisk språk og kultur skal være en del av kommunens kompetanseplan.»

Vi er glade for at kulturminister Abid Raja har engasjert seg i saken. Han har uttalt at språkmangfoldet i Norge er en rikdom for landet. Han sier også at han håper vi kan slippe slike hendelser framover. Det er vi enige med ham i.

Tromsø kommune kan ikke være bekjent av at kommunens helsesykepleiere prøver å styre det språklige, identitetsskapende samspillet mellom foreldre og barn på denne måten. Tvert imot kan vi forvente at ansatte som jobber med barn har en positiv og nysgjerrig innstilling til språklig mangfold.

Denne saken tyder på at det er langt igjen før Tromsø kommune oppfyller målene i avtalen med Sametinget. Den forebyggende helsetjenestens opptreden gir tvert imot assosiasjoner til tidligere tiders fornorskingspraksis.

Ledelsen i Tromsø kommune må orientere oss om sitt syn på denne saken. Vil kommunen se til at avtalen med Sametinget fra nå av etterleves?