Gå til sidens hovedinnhold

Forhold deg til fakta, Heimdal

Thoralf Heimdal har dratt helikopterdebatten ned på et nytt lavmål.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den villeste påstanden i Thoralf Heimdals helikoptersuppe er at undertegnede «ved første anledning vil forsøke å trenere eller få omgjort beslutningen om at det skal etableres hærhelikoptre i en egen skvadron på Bardufoss». Dette er ren løgn fra Heimdal. En slik intensjon er meg totalt fremmed. Det er uredelig å tillegge motparten obstruerende hensikter knyttet til stortingsvedtaket om nye helikoptre for Hæren i Nord-Norge. Stortingsvedtaket står svart på hvitt og vedtaket skal gjennomføres.

Forsøket på å idiotforklare politikere i alle avskygninger, forsvarsministeren, arbeiderparti-representantene Cecilie Myrseth og Martin Henriksen og undertegnede, er et nytt lavmål fra Heimdal. Skal en debatt om helikoptre i Nord-Norge være meningsfull, må den baseres på fakta.

Stortinget har vedtatt at det skal anskaffes nye helikoptre til Hæren, organisert i en egen skvadron på Bardufoss. Kun Sp og Rødt stemte mot vedtaket. Forsvaret har dessuten inngått avtale om innleie av sivile helikoptre i nord ved behov.

Den sivile helikopterdekningen i Nord-Norge blir stadig bedre. Både politiet, helsetjenesten og redningstjenesten i Nord-Norge har styrket, eller vil i nær fremtid få styrket helikopterkapasiteten. Dette burde også glede Senterpartiet.

De gamle Sea King redningshelikoptrene erstattes nå med nye redningshelikoptre, SAR Queen. De nye helikoptrene vil ha langt større rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær. Redningshelikoptrene står klare til alle døgnets tider på basene i Bodø og på Banak. For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge etableres det fra 2022 en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Store avstander, spredt bebyggelse, tøft klima og økt aktivitet tilsier opprettelse av en tredje base for redningshelikoptrene i Nord-Norge.

Politiet Nord-Norge fikk i fjor tilgang til et eget AW 169 helikopter. Helikoptret er tilgjengelig fra Tromsø lufthavn 24 timer i døgnet hele året for transport av personell fra politiet med våpen og utstyr. Helikoptret vil støtte Troms, Finnmark og Nordland politidistrikter. På Svalbard har det siden 1. april 2014 vært stasjonert to Super Puma helikoptre i Longyearbyen. Dette er Sysselmannens helikoptre som brukes til mange oppdrag, inkludert søk og redning.

Luftambulansetjenesten opererer med helikoptre på flere baser i landsdelen. Der er i utgangspunktet tre ambulansehelikoptre operert fra tre baser. Fra 15. juli 2020 ble beredskapen styrket ytterligere med et sivilt ambulansehelikopter stasjonert i Kirkenes, som erstatter Forsvarets helikopter som har vært midlertidig stasjonert siden desember 2019.

Selv om innføringen av NH-90 er forsinket vil åtte NH-90 kystvakthelikoptre være stasjonert på Bardufoss. Disse kommer i tillegg til Bell-helikoptrene på samme base. Fra 2024 skal det etableres en egen helikopterskvadron på Bardufoss, og Bell-helikoptrene skal byttes ut med flere og moderne helikoptre til støtte for Hæren i nord.

Det er lite formålstjenlig å fortsette en debatt om helikoptre når fakta preller av som vann på gåsa. Som kjent, herr Heimdal; hvor utgangspunktet er galest, blir titt resultatet originalest. Om ikke annet leverer Heimdal et innlegg som får det til å gå troll i Ibsens ord.

Kommentarer til denne saken