Men hva med resten av den store kommunen? De som skal betale for den store kjærligheten til sentrum, kafe og byrom? Bompenger blir genierklært. Ifølge Myklevoll og Wilhelmsen må det dessverre innføres. Spleiselag kalles det med staten, men hovedspleiserne er som vanlig folk utenfor sentrum - folk som i svært liten grad benytter seg av det fantastiske Tromsø sentrum.

For det er det som er hovedpoenget med avtalen, VEKST I SENTRUM. Hovedbrukere av byrommet, sone 1, skal selvsagt ikke være med i spleiselaget, de som benytter byrommet mest.

Når skal de som bor i byrommet betale for seg? Det være seg prisen det koster å gå på kulturtilbud, teater, kunstmuseet, filharmonien, underholdning, badeland osv. Lista er lang over tilbud betalt av fellesskapet i det berømte byrommet.

Opp gjennom årene så har stadig nye avgifter til en evig tom kommunekasse dukket opp, og hver gang den samme Nobel-talen. «Vi er nødt, men liker det ikke». Eiendomsskatten er skrudd til maksimalt, og hadde det ikke vært for den borgerlige regjeringa så hadde den vært enda høyere.

Selv de som driver dugnad må betale eiendomsavgift, eksempelvis bygdehus. Liketil gravavgift, selv de døde må betale for å ligge i jorda. Gravavgift må være den største skammens avgift til kommunen! Hvorfor er det blitt slik? Hva er det som gjør at det offentlige etterslepet på nærmest alt er helt ute av økonomisk kontroll.

Bompenger er siste påfunn, og tro meg, når denne er oppbrukt, så kommer det nye avgifter.

Ser at avtalen skal løse byggestopp på Kvaløya, men det må jo være en illusjon? Ny Kvaløy-forbindelse er jo sist på lista av prosjekter, noen tiår frem i tid. Fraflytting løser kanskje problemet før det offentlige klarer det?

Til slutt, i innlegget står det at klimaet skal reddes. 24 små og mellomstore prosjekter står på blokka, og det som skal redde klimaet er det som i følge dem selv ødelegger klimaet. Forstå det den som kan.