I sin leder 2 januar tar Nordlys for seg autopass-ordningen i svært negative ordelag hvor de kaller ordningen dyr , dårlig og usolidarisk. Kanskje burde Nordlys satt seg litt bedre inn i saken for de fyrer løs. Prinsippene i autopassordningen er stort sett gjeldene på de fleste fergestrekninger allerede, skal du oppnå full rabatt så må du forhåndsbetale 3600 inn på ulike kortordninger som personbilfører.

Fordelen med autopass er åpenbare, både for personbiler og lastebiler. Du kan bruke samme autopass på alle fergestrekninger i Norge etter hvert, du får rabatt alle steder dersom du har forhåndsbetalt inn forskuddet på 3600 for personbiler og 25-30.000 for tunge biler.

De som ikke ønsker å betale inn forskudd kan la være, men oppnår da ikke rabatt. Passasjerer uten bil betaler ikke noe.

NLF har jobbet lenge for å få dette på plass. Fylkeskommunen har tidligere argumentert mot, fordi det da krevde større investeringer i bombrikkeavleser på fergeleiene. Det kreves ikke lenger når man kan lese av skiltene med håndholdt avleser.

For transportnæringen som i mange tilfeller kan bruke svært mange fergeruter over hele landet, er autopass en stor fordel. I stedet for betale inn forskudd på 25.000 på alle fergestrekninger, holder det nå å betale inn ett forskudd. Det betyr svært mye for likviditeten i våre medlemsbedrifter som i dag har en presset økonomi, fordi vi konkurrerer med utenlandske lavprisselskaper med helt andre lønns- og arbeidsvilkår for sine sjåfører.

Det er bra at Nordlys er opptatt av minstepensjonister og ønsker at det betales ett mindre forskudd. Det er vi også opptatt av som altså betaler inn ett mye større forskudd. En transportbedrift med 10 lastebiler må betale inn minimum 250.000 i forskudd for å oppnå rabatt. Vi er derfor svært glade for å slippe å betale samme beløp for alle fergestrekninger, også når vi frakter bladet Nordlys.