Venstre i Målselv og Troms er verken tafatt eller puslete, som John Berg så kjekt prøver å fremstille det. Vi velger å peke på en løsning som sikrer snarlig bedring av nasjonal beredskap og gjenåpner operativ virksomhet med Bardufoss flystasjon som base.

Les også

Bardufoss må få leve!

Berg peker på helikopter fra Leonardo - en eventualitet som ligger flere år fram i tid. I mellomtida kan Bardufoss være utfaset.

De som har fulgt med i debatten er godt kjent med at vi jobbet for å etablere Forsvarets hovedbase for helikopter på Bardufoss. Den ble etablert, men er i ettertid blitt bygget ned til en enskvadronsflystasjon, nå uten helikopter. Dette vil vi bøte på.

At NH90 er død er Bergs påstand. Utfallet av rettssak mellom Forsvaret og NATO Helicopter Industries om tilbakelevering av helikoptrene og en tilbakebetaling av fem milliarder kroner vil avgjøre om NH90 er «død» for Norges del.

Vi frykter at det vil bli rettssak som Norge med stor sannsynlighet vil tape - med påløpende prosesskostnader. Verken Berg eller andre kan vite om vi har råd til nye helikoptre utenpå disse kostnadene.

Norge er nå uten maritime helikopter for suverenitetshevdelse, ressurs- og miljøkontroll i Barentshavet, fiskevernsonen ved Svalbard, fiskerisonen ved Jan Mayen og norsk økonomisk sone som grenser mot Russland. Dette er viktige strategiske områder som trenger større oppmerksomhet med Russland som en aggressiv nabo i nord.

Dette vet Berg. Det er nåsituasjonen vi forholder oss til.

Inntil regjeringen anskaffer erstatning for NH90, noe som forsvarsminister Gram sier vil ta flere år, er vårt syn at både nasjonen og Bardufoss er best tjent med å ta NH90 i bruk. Operative NH90 for Kystvakten og fregattvåpenet står garasjert på Bardufoss.