Russlands farse- og krigspolitikk fortsetter. Da Krim ble okkupert i 2014 hevdet russiske folkerettsjurister at invasjonen og annekteringen kunne rettferdiggjøres fordi den ukrainske statet var forsvunnet - med andre ord på grunn av kaoset Russlands invasjon hadde forårssaket. Slik den russiske politiker og ideolog som er kjent for sin geopolitikk, Aleksandr Dugin, så det, var en krig for å rive ned den ukrainske staten en krig mot EU: “Vi må overta og ødelegge Europa”.

I en storslått seremoni i Moskva innvilget Putin det han kalte Krim-innbyggernes “ønske”, og utvidet grensene for Den russiske føderasjon. Dette brøt med grunnleggende konsensusprinsipper i folkeretten, FN-charteret og hver eneste avtale som var inngått mellom det uavhengige Ukraina og det uavhengige Russland.

Det var den 16. mars at enkelte ukrainske innbyggere på Krim deltok i en valgfarse som den russiske okkupasjonsmakten kalte en folkeavstemming. Før valget gikk all offentlig propaganda i samme retning. Plakater erklærte at valge sto mellom Russland og nazismen. Velgerne hadde ikke adgang til ukrainske eller internasjonale medier. På stemmeseddelen sto det to valg, som begge bekreftet Russlands annektering av Krim. Det første valget var å stemme for Russlands annektering av Krim. Det andre var å å gi autonom makt til Krim-myndighetene, som nettopp var blitt innsatt av Russland.

Ifølge interninformasjon fra den russiske presidentadministrasjonen var oppmøtet rundt 30% og resultatet delt mellom de to mulighetene. Ifølge den offisielle opptellingen var deltakelsen rundt 90%, og nesten alle hadde stemt for den varianten som mest direkte førte til annektering. I Sevastopol var den offiseille valgdeltakelsen 123 prosent.

Det var ingen kvalifiserte observatører til stede, men Moskva inviterte noen europeiske høyreekstreme politikere som skulle bifalle det offisielle resultatet, Front National sendte Aymeric Chauprade til Krim, og Marine Le Pen stilte seg personlig bak det offisielle resultatet.

Den siviliserte delen av verden må aldri anerkjenne noen av disse farsene som nå gjennomføres av Russland.

Kilde: amerikansk professor i historie, Timothy Snyder