Kommunestyremøtet i Sør-Varanger fulgte den 15. juni opp fylkestingets vedtak ved å avgi flg enstemmige uttalelse:

«Russland har i løpet av de siste årene beveget seg til å bli et diktatur der all regimekritisk journalistikk er forbudt. Det er viktig at Norge bidrar med å støtte demokratiske krefter i Russland. For drøyt 100 år siden bidro Ellisif Wessel fra Kirkenes med å smugle illegal politisk litteratur inn i det diktatoriske Tsar-Russland. På samme vis støtter Sør-Varanger kommunestyre i dag uavhengig russiskspråklig journalistikk som kan meddeles til interesserte russiske lesere. Sør-Varanger kommunestyre gir derfor full støtte til Troms og Finnmark fylkesting som har bedt fylkesrådet om å bevilge et betydelig beløp til avisa Independent Barents Observers russiskspråklige virksomhet.»

Saken er fulgt opp av professor Kari Aga Myklebost i et innlegg i nordnorsk debatt den 16. juni der hun blant annet skriver: «En effektiv måte å motvirke isolasjonen av den russiske befolkninga, er å bryte den russiske mediesensuren».


En støtte til BO vil kunne ha en rekke positive effekter i så vel inn- som utland:

  • BO vil kunne huse russere i eksil og etablere en russisk redaksjonsdesk bestående av journalister som har flyktet fra Putin-Russland.
  • En slik uavhengig journalistikk skrevet på russisk vil være viktig for russere som ønsker å holde seg oppdatert gjennom andre media enn den russiske statskanalen. Det er også viktig for oss i Nord-Norge og ha tilgang på troverdig journalistikk fra det russiske nord i en tid hvor krigssensuren begrenser medier i våre naboregioner.
  • BO vil kunne samarbeide med Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet og kunne gi UiT sin campus i Kirkenes et faglig løft innen politikk, journalistikk og forskning på nordområdene og grenseområdet Norge/Russland.
  • BO vil på denne måten ytterligere befeste sin rolle som et medium med unik kompetanse på russiske forhold
  • Og for ikke å glemme – grensebyen Kirkenes vil kunne blir kjent for å være byen som huser Barents Observer, byen media kommenterer og reiser til når uavhengige eksilrussiske stemmer skal uttale seg om utviklingen i deres gamle land. I en tid der grensebyen sliter med befolkningsnedgang på grunn av bortfall av handel og samkvem med Russland vil støtte av en slik kompetansebedrift være en kjærkommen støtte.

Spørsmålet er bare: Følger fylkesrådet opp saken?