Gå til sidens hovedinnhold

Floke i Alta

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Administrasjonen i Alta kommune utreder nå fordeler og ulemper ved å forlate Finnmark og eventuelt bli en del av Troms fylkeskommune, etter en reversering av regionreformen kommende høst. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lovet å tilbakeføre Finnmark som eget fylke, etter et regjeringsskifte som akkurat nå virker svært sannsynlig.

Allerede på kommunestyrets møte i juni kan det bli vedtatt å legge til rette for en rådgivende folkeavstemning i Alta, før eller i forbindelse med Stortingsvalget i september.

I realiteten er det Alta som nå sitter med nøkkelen til Finnmarks fremtid. Skulle et flertall i Alta gi beskjed om at man fremdeles ønsker å tilhøre Finnmark, er saken avgjort. Da vil Finnmark raskt bli reetablert, og Vadsø vil på nytt bli administrativt hovedsete.

Det er ved det motsatte utfallet, om et flertall i Alta skulle si at de ønsker å bli en del av Troms, at de virkelige utfordringene oppstår for Vedum og Støre. Begge partilederne har sagt at sammenslåinger skal være basert på frivillighet. Kan man da, når man rent formelt skal opprette et nytt fylke i Finnmark, tvinge Alta til å være med mot sin vilje? Det vil, for å si det forsiktig, ta seg dårlig ut å bruke tvang mot Alta.

Svaret kan bli at en rødgrønn regjering ser det som et bedre alternativ å beholde dagens struktur. Spørsmålet er om det er mulig å oppløse Troms og Finnmark dersom Alta vil hoppe over til Troms og i samme slengen ta med seg en tredjedel av innbyggerne i fylket.

Et Rest-Finnmark uten Alta og kanskje også Kautokeino og Loppa, vil bestå av knappe 50.000 innbyggere. Det vil kreve en ekstraordinær økonomisk innsprøytning fra nasjonale myndigheter for å holde tjenestetilbudet i et slikt mini-fylke flytende.

Det kan også bli et ulykkelig scenario, som kan føre til ytterligere splittelse her i nord. Det som nå skjer i Alta, er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke ønsker å snakke høyt om. Men det er en virkelighet som Vedum og Støre fort kan bli nødt til å forholde seg til. Det vil utfordre den lettvinte retorikken om at det er mulig å skru klokken tilbake og tro at reversering gjør at alt blir som før.

Så enkelt er det ikke, for mye tyder på at altaværingene vil ha et ord med i laget. Selv om Vedum og Støre skyver saken foran seg i håp om at det skal gå over av seg selv.

Kommentarer til denne saken