Nylig presenterte SSB sine tall for hvor mange elever som gjennomfører videregående skole. På nasjonalt nivå fullfører nå 79,6 prosent av elevene i løpet av fem-seks år. Det betyr at hele 5300 flere elever fullfører videregående skole i dag, enn da Høyre først kom inn i regjering. I Troms og Finnmark har den positive utviklingen vært stor de siste årene, og vi er av fylkene som har hatt størst fremgang. Likevel er det alt for mange som ikke fullfører i vår region.

Troms og Finnmark trenger mer kompetanse. Næringslivet vårt trenger dyktige fagarbeidere innenfor bygg og anlegg, el-fag og mekaniske fag. Det stadig økende behovet for helsetjenester gjør at offentlige og private helseinstitusjoner trenger flere helsefagarbeidere. I Troms og Finnmark er det ikke mangel på muligheter, men mangel på kompetanse. Derfor må en av våre viktigste oppgaver være å få flere til å fullføre videregående skole.

Regjeringen har siden 2013 sørget for flere kvalifiserte lærere i norsk skole. Blant annet gjennom et etter- og videreutdanningsløft for lærere, og en norm for hvor mange elever det skal være per lærer. Nå blir det også stilt krav til de som skal undervise i norsk skole. Slik har elevene blitt møtt med flere og dyktigere lærere, og en undervisning tilpasset den enkeltes forutsetninger. Gjennom innføring av fraværsgrensen har regjeringen stilt krav til elevene om at de skal møte opp, og krav til skolen om å følge opp elevene som faller utenfor. Elever møtes med flere helsesykepleiere, og en skolehelsetjeneste som er betydelig styrket. Fortsatt trenger vi en regjering som løfter disse sakene, og prioriterer kunnskap i skolen fremfor andre saker.

Skolen er en av våre viktigste verktøy for å redusere sosial ulikhet. Det elevene lærer på skolen er deres fremste verktøy for å oppnå sine drømmer. Slik gir vi også den enkelte elev muligheten til å bli hva man vil. I norsk skole skal alle gis de samme mulighetene, uavhengig av foreldres bakgrunn, kjønn eller bosted.

Høyres mål er at innen 2030 skal ni av ti elever fullføre videregående skole. Det kan for mange høres ut som et hårete mål. Men på vegne av elevene våre skal ambisjonene være store. En fullført videregående skole er det viktigste grunnlaget for videre utdanning og arbeidsliv. Vi trenger fortsatt en Høyre-ledet regjering ved roret i skolepolitikken. Slik kan vi sørge for at enda flere fullfører, også i Troms og Finnmark.