En framoverlent by

Undersøkelsen, som kartlegger og analyserer befolkningens reiseaktivitet og reisemønster, legger frem fantastiske tall, og viser at Tromsø er en framoverlent by der folk viser stor evne til å tilpasse seg. Tromsøværingene engasjerer seg og gjør en forskjell. Til tross for at vi store deler av året har det kaldt med arktisk klima, er reisevanene i byen preget av at nesten en tredjedel av befolkningen enten sykler eller går. Det er rått!

Hver fjerde innbygger - 25 % av byens befolkning - tok beina fatt på sine hverdagsreiser i den arktiske hovedstaden. Det er 4 prosent flere gående i 2022 mot 2019, og Tromsø er i toppsjiktet sett opp mot de fire store byene Osloområdet (29 %) Bergensområdet (24 %). Trondheimsområdet (25 %) og Nord-Jæren (20 %).

Andelen syklister har økt fra 4 % til 6 % i perioden. Spesielt på arbeidsreiser har sykkelandelen økt betraktelig: fra 7,8 % i 2019 til 12,8 % i 2022.

Andelen kollektivreiser er høyere i Tromsø enn i landet totalt sett. Kollektivreiser utgjør 15 % av daglige reiser i Tromsø, mens Nasjonalt sett er det en kollektivandel på 10 %. Selv sett opp mot de fire store byene hevder Tromsø seg: Osloområdet (18 %), Bergensområdet (13 %), Trondheimsområdet (11 %) og Nord-Jæren (8 %). Sammenliknet med andre byer er bussandelen helt i toppsjiktet!

Reisevaneundersøkelsen viser at andelen reiser med bil gikk ned med hele 7% sammenlignet med 2019, og daglige reiser med bil ligger i 2022 på 42 %.

Disse tallene både gleder og forplikter. Det viser at Tromsø er på vei i riktig retning! Det er store miljø- og helsegevinster i det å velge sykkel og gange, fremfor bil, og det er Tromsøs innbyggere klar over. De er med på å ta et felles tak for folkehelsa. De ønsker å leve sunt, miljøvennlig og bærekraftig.

Et busstilbud å være stolt av

Byens innbyggere har lenge vært flinke til å ta buss og Tromsø har hatt et godt busstilbud i flere år. Faktisk et av de bedre i landet. Det er god frekvens, effektive ruter og lave billettpriser, sammenlignet med andre byer i Norge. I 2022 satte bybussen enda en rekord, med 11,8 millioner reiser. En økning på over to millioner sammenlignet med 2019. Tenk Tromsø er med på å finansiere bybusstilbudet for å holde antall avganger oppe på et høyt nivå, og billettprisene nede.

Tromsø trenger mer sykkel- og gangvei

Tenk Tromsø har som hovedmål å legge til rette for at vi ikke har økning i persontransport med bil i Tromsø. Vi ønsker derfor å gjøre det mer attraktivt for folk å velge sykkel, gange og buss. Tallene fra Reisevaneundersøkelsen 2022, er med på å underbygge at vi klarte å nå dette målet for 2022. Det er vi veldig glade for. Samtidig viser denne utviklingen at behovet for flere og bedre sykkel- og gangveier er stort. Derfor er dette et sentralt mål i satsingen i det store samferdselsløftene Tromsø nå går inn i, gjennom bypakken og senere byvekstavtalen.

Målet er en bedre by for oss alle. Og det er tromsøværingene selv med sin vilje til endring som kommer til å legge grunnlaget for at byen får mer midler fra nasjonale samferdselsbudsjetter. Vi som i det daglige jobber med å legge til rette for bedre fremkommelighet og mobilitet, er imponert over hvordan folk i Tromsø viser vilje til å sette seg nye mål og slutte opp om fellesskapsløsninger.

Tromsø er den arktiske hovedstaden, en kompakt by som har over år har lagt grunnlaget for å vokse uten miste sine beste kvaliteter. Da er det viktig at man synliggjør behovene innenfor transport og samferdsel, og det er en stor fordel når tromsøfolk selv viser vei med nytenking og endring i reisevaner.