Koronasmitten øker dramatisk i Tromsø.

De som ikke har vaksinert seg, men har muligheten til det, bør snarest ta koronavaksine. Du bør gjøre det for det første for ditt eget beste. Men også for å bidra til den totale befolkningsimmuniteten.

Det er spesielt to grupper som har lav vaksinasjonsdekning i Tromsø: unge mennesker og utenlandske arbeidere.

Kommunen har tatt kontakt med arbeidsgivere med mange utenlandske arbeidere for å oppfordre og legge til rette for vaksinering. Det er en oppfordring arbeidsgivere i denne byen bør ta på aller største alvor.

Det er mye større vaksineskepsis i flere land der vi får god arbeidskraft fra - det er viktig at riktig informasjon blir formidlet på arbeiderens morsmål.

Samtidig tåler følgende å gjentas til det kjedsommelige: selv om du er ung og ikke blir voldsomt syk av korona, så kan du smitte andre som ikke kan bli vaksinert.

Et visst antall av dem som er fullvaksinerte vil også bli smittet av korona, og mange av disse har underliggende helseproblemer.

Ta hensyn - til egen og andres helse - og ta vaksinen.

Smittesporere forteller at mange som har testet positivt har gått på jobb og skole med symptomer før de tok test.

Arbeidstakere må ha et ekstremt lav terskel for egenmelding ved forkjølelsessymptomer.

Det er ingen heltedåd å dra på jobb halvsyk og smitte sine kolleger.

Arbeidsgivere må tilbake til de gode og romslige rutinene rundt hjemmekontor og egenmeldinger også. Det norske arbeidslivet har fungert godt med slik romslighet i halvannet år med nasjonale restriksjoner.

Det er noe mange ledere nå er godt trent på og noe mange arbeidsplasser tåler.

Samtidig er det paradoksalt at de som kan være de potensielt største smittekildene ikke kan ha mer enn 10 prosents fravær fra skolen. Ungdom på videregående skole har mange nærkontakter. Færre i denne gruppa er vaksinerte, sammenlignet med befolkningen for øvrig.

Elevene er satt i en umulig skvis der der de må balansere mellom kravet om maksimalt ti prosent fravær, og det å møte opp på skolen med symptomer.

Den eneste løsninga for elevene i dag å dra til fastlegen og få legeerklæring på at de kan være borte fra skolen. Det er lite formålstjenlig med tanke på det presset helsetjenestene er under for tiden. Det er rett og slett feil bruk av ressurser.

Det er ingen grunn til at det bør bli en tungrodd og tidkrevende prosess å få dette på plass.

Her må kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på banen og straks oppheve fraværsgrensen.

Vi er bedt om å ta stort personlig ansvar for å stoppe smitten i Tromsø. Da må staten rydde unna snubletrådene for oss.