Gå til sidens hovedinnhold

Fjernbane?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når statsviteren Bente Aasjord igjen tar Nord-Norgebanen (NNB) opp i Klassekampen (og Nordnorsk debatt), forventer man et minimum av balanse, men blir skuffet på ny. Man møter et ubalansert kampskrift mot banen, og bør spørre om hensikten bak, når så mye av argumentene er så skjeve. Båttransport i 25 km/t mot banens 120 for gods og 200+ for personfrakt, eksempelvis?

Fjernbane? Ja, et hedersord. Moderne jernbane er rask, rimelig og i størstedelen av sin levetid (75 år) er den utslippsfri. Og som fjerntransport for gods slår den alt av banen.

Hun spør: Hvem vil bruke Norges største omvei? Her vet vi at distansen Narvik-Alnabru gjennom Norge vil bli ca 460 km kortere enn nåværende gjennom Sverige. Da kjører du Steigenområdet noen ganger rundt. Med nåværende trafikk fra Narvik på ca 28 godstog (ARE og NRE) ukentlig, betyr det et stort antall km, selv om en del av denne trafikken etterhvert går, og vil gå, direkte til øvrige Europa. Trafikken ventes å øke sterkt. (Behovet her ble i 1992 beregnet til 6 ukentlige godstog i 2010. Myndighetenes 'prognoser' for inntekter, bør heller kalles 'miniatyrisering').

Aasjord sier videre at entusiasmen for NNB i nord er laber? I siste meningsmåling foretatt for avisa Nordlys, ga Tromsbefolkningen 86% tommel opp for banen, mens det på landsbasis var ca 60%. Når store politiske parti er banemotstandere, vil noen av deres tilhengere i nord kjøpe dette, slik at 100% støtte er uoppnåelig.

Økonomi er ikke problemet for NNB. Fagfolk på toppnivå mener oppgitte byggepriser ligger alt for høyt, og inntektssiden alt for lavt. Norsk Bane AS mener Fauske-Tromsø vil gi flere milliarder i årlig driftsoverskudd. Og - banen må og skal snarest videre til Kirkenes!

Så til påstanden om at banen vil gå i "innlandet", og ikke langs kysten der folk bor og produksjonen foregår: Dette "innlandet" er på sitt smaleste ved Hellemobotn 6-7 km mellom sjøen på norsk side og grensa mot Sverige. Tvert imot Aaslands postulater er Nordland og Troms en ønskesituasjon for jernbane, lang og smal som denne strekningen er. Trolig vil to stasjoner (i Troms) bli uten tilknytning til salt sjø!

Ingen baneforkjemper motsier behovet for gode tilførselsveier for Nord-Norges svære eksport. Det er en selvfølge. Men vi fyller ikke ull og mel i samme pose. Dessuten vil nærhet til banen sørge for at transport fra produksjonssted til nærmeste godsstasjon skjer med biler som frakter enkeltkonteinere, og dermed minsker problemene på de trange veiene.

Ellers har Aasjords artikkel så mange feilslutninger og smal lokaltrafikkvurdering, at mine tilmålte antall tegn i Klassekampen må gi tapt. Gir avisa rom for en kronikk om dette, tar gjerne jeg, eller andre med større kunnskaper om saken, arbeidet med å formidle korrekt info om NNB, både utredningsmessig og med litt tiltrengt historikk. De som tør der andre tier, bør være interesserte i at fakta kommer på bordet, også utenom Nord-Norge.

Kommentarer til denne saken