Det er med meget stor forbauselse man leser i Nordlys om skolen som ikke aksepterer kvinnelige prester. Og slett ikke at en kvinnelig prest har ledet julegudstjenesten.

Man tror nesten ikke at innholdet i SMS-en fra skolens rektor kan være virkelig, hvor hun ber om unnskyldning for at presten var kvinnelig.

Styrets leder, Vidar Viken, sier at ifølge deres tro er det bare menn som kan forkynne. Og så sier han at: "På Straumfjord skole møter vi alle mennesker med respekt, og vi lærer om alle menneskers uendelige verdi og alle menneskers likeverd."

Om alle menneskers likeverd? Med unntak av kvinnelige prester? Tro hva jentene på skolen tenker om dette ? Føler de likeverd ved dette? Ifølge vår tro, javel, men i dag er kvinnelige prester stort sett et akseptert faktum. Det behøver man ikke tro på, for det er en uomtvistelig sannhet.

Men her skal altså troen trumfe dette. Nå er det jo slik med troen, at den ofte ikke tar omsyn til fakta. Derfor tror ennå enkelte ennå på jomfrufødsel, at mennesker kan gå på vannet, og at vann blir til vin. Og at 5000 mennesker ble mette av to fisker og fem brød.

Og disse trosbevisene kan vi på mange måter leve med. Det har vi fått med oss i vår barndom. De fleste av oss trekker på skuldrene, og sier, ja, hva så? Dette er jo tro.

Men når man ikke klarer å følge med på hva som er dagens situasjon angående kvinnelige prester, klarer man ikke lenger å bare trekke på skuldrene.

I Norge i dag er om lag 36% av prestene kvinner. Altså over 1/3 del av prestene er kvinner. Straumfjordnes skole mottar hvert år om lag 13 millioner i statlig støtte. Og om lag 900.000 kroner fra Nordreisa kommune.

Skolens eksistens er altså ikke basert på tro, men på offentlige midler.

På neste statsbudsjett bør Straumfjordnes skole strykes. Det fortjener skolen for sin store uforstand. Jeg regner med at denne saken allerede er registrert i de høyere gemakker i regjeringa.