Jeg har med interesse lest politisk redaktør, Skjalg Fjellheims analyse av hvorfor Arbeiderpartiet stemte ned rusreformen. Han hevder at dersom man skal forstå Støres standpunkt, må man se til hvilke velgere han fryktet å miste. Dette valget falt ikke på høyt utdannede osloborgere. Ifølge Fjellheim, henvendte Støre seg i stedet til kjernevelgere i distriktene. Av frykt for å miste stemmer fra bekymrede foreldre, fant Arbeiderpartiet det tryggest å si nei til reformen. Det er en analyse det er mulig å følge Fjellheim i.

Han evner imidlertid ikke å stoppe der, men gjør et poeng av at motstanden mot rusreformen bunner i at folk i distriktene ser for seg at kokain og heroin fullt lovlig kan selges ved nærmeste Esso-stasjon. Fjellheim levner ikke distriksvelgere særlig tiltro. At reformen har motstandere, er selvsagt. Men jeg tviler meget sterkt på at samtlige velgere utenfor Oslo tolket et totalt frislipp inn i reformen. Jeg tviler også på at landsmøtet trakk den slutningen, selv om Fjellheim later til å tro det.

Jeg antar at redaktøren måtte fremstille motstanden slik, for å få oppmerksomhet om poengene sine. Han fremkalte imidlertid en følelse av å mene at ingen utenfor Oslo evner å forstå komplekse temaer. For å surre det ekstra til, levner han det inntrykk av at reformen handler om legalisering. Altså lovlig salg over disk. Det gjør den ikke.

Fjellheim uttaler også at forkjempere støyet til debatten med slagord og stråmenn. Jeg er usikker hva han mener, siden han ikke tok bryet å forklare. Uttalelsen får meg likevel til å lure på hvor redaktøren har vært de seneste ukene. At enkelte kommentarfelt har hatt høy temperatur, er riktig. Men å beskylde utallige seriøse og velbegrunnede uttalelser fra rusforskere, riksadvokat, psykologer, journalister, leger, jurister, jusprofessorer, rusavhengige og NOU- representanter som støy, fremstår lite seriøst. En politisk redaktør i Nord- Norges største avis er redaktør for alle som leser avisa Nordlys. Vedkommende må gjerne ha sterke meninger, men de må evne å opplyse oss, ikke motsatt.