Jeg har i spalten "Fra sidelinja" i avisa iTromsø flere ganger det siste halvåret tatt til orde for å endre arealpolitikken i Tromsø. Å gi vanlige folk muligheten til å etablere seg i ytterkantene av bykjernen, ville gi et godt korrektiv til de dyre leilighetsprosjektene som bygges sentralt på Tromsøya. I kronikkene "Er det rart boligprisene har gått til himmels og vanlige folk blir tvunget til å forlate byen?" og "Kommunen er bukken og havresekken" har jeg påpekt det problematiske med kommunens rolle som reguleringsmyndighet og eiendomsutvikler.

Saken Bladet Nordlys laget i ettertid om mine synspunkter, falt tydeligvis Fjellheim tungt for brystet. Men hans reaksjon handlet i liten grad om innholdet i kronikkene og de alvorlige samfunnsproblemene de rekordhøye boligprisene skaper. Det handler ikke om at unge folk i vanlige yrker ikke kommer seg inn i boligmarkedet, med de store økonomiske forskjeller det vil skape i Norge. Det handlet ikke om den økonomiske risikoen kommunen tar når den kjøper eiendommer for opp mot en milliard kroner eller den dobbeltrollen kommunen sitter i som reguleringsmyndighet og boligutvikler.

Fjellheim går etter mannen, ikke etter ballen. Han forsøker etter beste evne å avlede oppmerksomheten fra samfunnsproblemene boligmarkedet skaper i Tromsø. Hans negative kommentar handlet isteden om det borgerlige byrådet og påstander om nedsnakking av Tromsø uten å nevne ett eneste eksempel, og hva undertegnede ikke fikk gjennomført for snart 10 år siden. Det er tydelig at han overhodet ikke er opptatt av unge folks problemer i dagens boligmarked, men kun opptatt av å skape nye og innbilte fiendebilder han kan angripe, enten det er i Tromsø, Vadsø, Bodø eller aller helst Oslo.

Det plager tydeligvis Fjellheim at andre har et samfunnsengasjement og deltar i det offentlige ordskiftet. Det er vanskelig å forstå hvorfor en politisk redaktør ønsker seg mindre meningsinnhold i de lokale mediene. Kanskje er det fordi jeg vært kritisk til Nordlys sin logring for ordfører Gunnar Wilhelmsen før valget i 2019? Kanskje er det fordi Tromsøbadet står der i all sin prakt?

Eller er det simpelthen så enkelt at mine synspunkter stiller spørsmålstegn omring ordfører Gunnar Wilhelmsens prioriteringer og politikk? Det er tydeligvis bare å forvente at Fjellheims forsvar av ordføreren og angrep på meningsmotstandere vil øke i styrke frem mot lokalvalget neste år.